Anbud - kjøp av legemidler for fylkenes tannhelseklinikker og samarbeide kommuner i Nordland og Nord-Trøndelag fylkeskommuner

Nordland fylkeskommune innbyr herved til skriftlig tilbud på legemidler for Nord-Trøndelag og Nordland fylkeskommuner. I tillegg ønskes opsjon på farmasøytisk tilsyn.

Konkurranseformen som er benyttet er "Åpen Anbudskonkurranse", det vi si at det ikke er anledning til å forhandle på de inngitte priser.

Vi vil inngå kontrakt med en leverandør for begge fylkene.

Innleveringsfrist for tilbud er satt til fredag 29. april 2011 kl. 1200.

Konkurransegrunnlag m.m. finnes på:

doffin.no

Fant du det du lette etter?