Miljø

mølle.jpg - Klikk for stort bilde

Vi jobber med å følge opp fylkesplanens mål om miljø og bærekraftig forvaltning av fylkets ressurser.

Vårt arbeidsområdet omfatter fornybar energi, vannforvaltning,klima og miljø og vilt og innlandsfiske. Fylkesplanens arealpolitiske retningslinjer (PDF, 709 kB) står sentralt i vårt arbeid hvor miljø og bærekraftig utvikling er et gjennomgående perspektiv.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

 
Karlsøyvær.JPG
(21.12.2016)

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har fordelt tilskudd til oppryddingstiltak langs Nordlandskysten. 

 

Følgende prosjekter er innvilget støtte:

Lysning i skogen
(01.06.2016)

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse har fordelt årets tilskudd til vilttiltak.  

 

Følgende prosjekter er innvilget støtte for 2016:

INGELIN NORESJØ.jpg
(19.05.2016)

 

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Ingelin Noresjø (KrF) har fordelt tilskudd til totalt 4 tiltak i statlig sikrede områder i Bodø og Skålvær i Alstahaug. Fylkesråden etterspør flere gode søknader til årene som kommer.

 

SAGELVA BODØ (3).jpg
(17.12.2015)

Fylkesrådet bevilger midler til stillinger i kommunene som skal jobbe med vannforvaltning.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø