Nye medarbeidere

Tilsetting av personell er den desidert største investeringen vi gjør i Nordland fylkeskommune, og rekrutteringsprosessen kan vanskelig kvalitetssikres nok. Selv om vi gjør en god jobb med å ansette nye medarbeidere, så kan vi ikke utelukke at det fra tid til annen kan skje feilansettelser. Oppfølging av nyansatte er viktig, både for å få nye motiverte ansatte raskt kjent i organisasjonen og raskt produktiv, og som en kvalitetssikring av ansettelsesprosessen.

Vedlagt ligger link til to skriv som ledere skal bruke ved nyansettelser. Introduksjon av nyansatt inneholder et minimum av det som skal ivaretas overfor en nyansatt. Prøvetidsreglementet inneholder de regler som gjelder for bruk av prøvetid i Nordland fylkeskommune. Nye ansatte skal følges opp med samtale etter 1,5 mnd og 4 mnd, se vedleggene.

 

 

 

          
      

                                                                    

Fant du det du lette etter?