Medbestemmelse

Medbestemmelse utøves på mange plan i Nordland fylkeskommune, både individuelt og gjennom organisasjonene, både formelt og uformelt. Når medbestemmelse og samarbeid fungerer godt på arbeidsplassen, er dette ordninger som arbeidgiver og arbeidsmiljøet drar stor nytte av.

På fylkesplan har vi følgende medbestemmelsesorganer: 

AMA

Arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg består av ledere i administrasjonen og tillitsvalgte fra forhandlingssammenslutningene. Utvalget tiltres av hovedverneombud når arbeidsmiljøsaker skal behandles. 

Medbestemmelsesmøter

Hovedtillitsvalgte fra samtlige av fylkeskommunens arbeidstakerorganisasjoner inviteres til å delta i drøftinger om aktuelle saker. Fra arbeidsgiver har det vært ønskelig med representasjon på hovedsammenslutningsnivå, men dette har vi ikke fått til.

I tillegg til disse felles møtene gjennomføres det sektorvise medbestemmelsesmøter innen tannhelse og innen utdanning. 

Fant du det du lette etter?
Åse E. Åkerøy
Rådgiver HR