Lokale lønnsføringer

Ved nyansettelser er det arbeidsgiver med ansettelsesmyndighet som bestemmer avlønning. I mange tilfeller angir tariffavtalen minstelønn, men lønn utover dette kan avtales ved tilsetting.

I lokale forhandlinger de siste årene er partene blitt enige om spesielle avlønninger for noen ansatte i spesifikke grupper. Disse avtalene kan legges til grunn også ved nyansettelser.

IKKE-PEDAGOGISKE STILLINGER

Leder med personalansvar
7451 Leder, 7452 Leder m. særaldersgrense og 7453 Fagleder skal avlønnes minimum kr. 25.000 over det de ville hatt i stilling som fagarbeider.

Karrieresenter
Veiledere avlønnes etter st.kode 8530 Rådgiver med minimum kr. 20.000 over den lønn de ville hatt etter status i undervisningsstilling.

Mastergrad
Arbeidstakere med relevant mastergrad eller tilsvarende innplasseres med lønnsnivå minimum kr. 461.000 fra 1.05. 2016.

 

PEDAGOGISKE STILLINGER

Leder med personalansvar
7954 Fagleder pedagog med mindre enn 40 % stilling til ledelse avlønnes med minimum kr. 25.000 over det vedkommende skal ha etter status.
7954 Fagleder pedagog med minst 40 % stilling til ledelse avlønnes minimum tilsvarende det vedkommende ville hatt som 7966 Lektor med tillegg, dog minimum kr. 25.000 over det vedkommende har i ren undervisningsstilling.

Kontaktlærer
Kontaktlærer avlønnes som vanlig i undervisningsstilling med et funksjonstillegg på minimum kr. 22.000 fra 1.08. 2014. Funksjonstillegget er uavhengig av stillingsstørrelse.

Rådgiver
Rådgiver avlønnes som vanlig i undervisningsstilling med et funksjonstillegg på minimum kr. 27.000 fra 1.08. 2014. Funksjonstillegget er uavhengig av stillingsstørrelse.

OT-koordinator
OT-koordinator med minst 40 % OT-ressurs avlønnes etter st.kode 7959 OT-koordinator etter status i undervisningsstilling og med et funksjonstillegg tilsvarende rådgivertillegget.

PPT-rådgiver
PPT-rådgiver tilsatt i Nordland fylkeskommune sikres et funksjonstillegg tilsvarende rådgivertillegget. 

Mann med store tall - Klikk for stort bilde

Fant du det du lette etter?
Åse E. Åkerøy
Rådgiver HR