Bedriftshelsetjeneste (BHT)

BHT skal bistå arbeidsgiver og de ansatte med å følge med arbeidsmiljøet og komme med forslag til forbedringer. Det er arbeidsgiver som har ansvaret for at arbeidsmiljøet i en virksomhet er fullt forsvarlig. Bruk av BHT er ett ledd i det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet, og er forankret i arbeidsmiljøloven § 3-3.

 

BHT skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, arbeidsmiljøutvalg og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold, og har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål.

 

Begge parter har ansvaret for at den fortløpende dialog finner sted. § 13-2 i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning sier mer om hvordan bedriftshelsetjeneste skal brukes.

Nordland fylkeskommunes har rammeavtale med 5 ulike bedriftshelsetjenester fordelt på 6 regioner:

  • Sør-Helgeland: Stamina Helse AS. Tlf: 91 65 78 57 / 415 48 171 https://www.staminagroup.no/helse/
  • Nord-Helgeland: Helse & Sikkerhet AS. Tlf:  75 13 62 20                                         http://www.hesi.no/      
  • Salten: Hemis AS. Tlf: 75 50 66 70                                                                               http://www.hemis.no/
  • Ofoten og Nord-Salten: Narvik Bedriftshelsetjeneste AS Tlf: 76 96 90 90              http://www.narvikbht.no/
  • Vesterålen: UNIVI Arbeidsmedisinsk senter AS. Tlf: 76 11 05 20                                http://www.univi.no/
  • Lofoten: Hemis AS. Tlf: 75 50 66 70                                                                            http://www.hemis.no/

Gjeldende rammeavtale mellom Norsland fylkeskommune og bedriftshelsetjenestene varer fra 16.02.2015 til 16.02.2018 (med mulighet til ett års forlengelse). Led mer rammeavtalens innhold i vedagt artikkel.

 

Fant du det du lette etter?
Anniken Beate Solheim
Rådgiver HR/HMS