AMA - arbeidsmiljø- og administrasjonsutvalg

AMA har inneværende periode slik sammensetning, gjeldende fra 01.01.2018

 
fra arbeidsgiver Knut Petter Torgersen, fylkesråd
  Etatssjef, kultur, miljø og folkehelse
  Anita Larsen, økonomisjef
  Nina Høiskar Ellingsen, fylkesutdanningssjef
  Stig Olsen, stabssjef
   
fra arbeidstakerne Anne Lise Solbakk, repr. LO-organisasjonene
  Viggo Albertsen, repr. Unio-organisasjonene
  Per-Chr. Størkersen, repr. YS-organisasjonene
  Åse Jektvik, repr. Akademiker-organisasjonene
   
  Sturla Storvand, fylkeshovedverneombud

 

Fylkeshovedverneombudet er medlem av AMA når det behandler arbeidsmiljøutvalgssaker.

  

Fylkesråden er leder av AMA når utvalget fungerer som administrasjonsutvalg.
Fylkeshovedverneombudet er leder av AMA når utvalget fungerer som arbeidsmiljøutvalg.

Se møteplan for AMA i 2018

Fant du det du lette etter?