Nye Bodø vgs

3D tegning av Amtmann Hegges vei.jpg - Klikk for stort bilde3D tegning av Amtmann Hegges vei.jpg

 

Ilustrasjonsbilde av nybygget. (Ottar arkitekter as)

 

Status høst 2013

 • Renovering av Bygg A ble ferdigstilt høsten 2012 og er tatt i bruk.
 • Fra i sommer (2013) har det foregått ombygging og renovering i deler av Bygg YZ (Torvgt.) Arbeidene er ferdige og innflytting skjer i jan 2014.
 • Nybygget er snart tett, og innvendige arbeider er startet opp.
 • Ferdigstillelse nybygg er beregnet til høst 2014.
 • Det skal utover høsten og våren 2014 foregå arbeider mellom Bankgt og Torvgt., i Torvgt. og i Amtmann Hegges vei i forbindelse med nye vannledninger og fjernvarmetrase.
 • Planlegging av byggene GHID er startet.
 • Flyfag antas ferdig høsten 2015.
 • Riving bygg X vår 2015.
 • Utomhus ferdig vår/sommer 2015.
 • Ferdig prosjekt i 2015.

 

Leiearealer

Det er en utfordring å bygge skole når skolen er i drift. For å få minst mulig belastning på skoledriften har vi leid arealer 3 steder i byen. Langstranda, Bankgata skole og Imingen Eiendom.

 

Størst i nord

 • Nye Bodø videregående skole blir det største skolebyggprosjektet som Nordland fylkeskommune har hatt. Hent AS er valgt som totalentreprenør.
 • Nybygget er nøkternt og skal gi skolen nødvendige bruksarealer, samt knytte eksisterende bygg sammen til ett skoleanlegg eksl flyfag.
 • Nye Bodø videregående skole blir største skole nord for Trondheim (var det for ca 1 år siden), med kapasitet opp til 1500 elever og 350 ansatte.

 

Ny måte å bygge

 • Nordland fylkeskommune har i dette byggeprosjektet lagt opp løpet på en annen måte enn ved tidligere bygg. Vi hadde prekvalifisering til samspillkonkurranse. Etter valg av samspillentreprenør, startet en ni måneder lang prosess der samspillgruppen sammen med byggherrens prosjektorganisasjon og skolen, gjorde (vinner)ideen fra Hent AS om til et forprosjekt.
 • Dette innebar nært samarbeid og åpenhet mellom aktørene.
 • Samspillkontrakten med Hent AS ble videreført i en totalentreprisekontrakt.  (Der er totalentreprenør, teknisk entreprenør, arkitekt, landskapsarkitekt, prosjekteringsleder og rådgivere.)

 

Faktaopplysninger

 • Bodø vgs og Asphaugen vgs ble i fra 1.1.2005 sammenslått administrativt til en skole. Denne nye skolen er spredt rundt i byen på 6 lokaliteter i varierende kvalitet og egnethet. I 2008 ble det vedtatt og samle all undervisning for skolen ved Bodø vgs unntatt for flyfag som er lokalisert ved Norsk luftfartsmuseum.
 • Det blir en trinnvis utbygging og ombygging/renovering med ferdigstillelse i perioden 2012-2015
 • Nybygget er på ca 12.000 kvm
 • Totalt består den nye skolen av 28.000 kvm
 • Det skal foregå oppgradering/renovering i deler av Bygg A, bygg YZ og byggene GHID.
 • Følgende bygg skal rives: Bygg B, bygg C, bygg E, bygg F og bygg X.
 • Inkludert er tilbygg for flyfag ved/i våre lokaler i Norsk luftfatsmueum (15 mill. kr).
 • Det skal også i prosjektet settes opp en flerbrukshall som er et samarbeidsprosjekt med Bodø kommune.
 • Budsjettrammen er 677 millioner kroner.
 • Det er avsatt 19 mill. kr til undervisningsutstyr i tillegg.
Publisert av Thor-Wiggo Skille. Sist endret 23.12.2013
Fant du det du lette etter?