Vest-Lofoten videregående skole. Sikkerhetssenter i Gravdal

Nytt Sikkerhetssenter for sikkerhetsopplæring i Nordland - ved Vest-Lofoten videregående skole i Gravdal.

 

 

 

 

Sikkerhetssenteret - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommune ønsker to sikkerhetssenter i Nordland. Det er besluttet at det ene skal ligge i Vest-Lofoten og det andre i Bodø. Man ønsker ved dette å sikre god kompetanseutvikling og et bredt nedslagsfelt.

 

Vest-Lofoten videregående skoles Lofoten Maritime Sikkerhetssenter i Gravdal sto ferdig på nyåret 2015 og ble offisielt overlevert brukerne 9. april.

Bygget erstatter gamle lokaler i Gravdal, som nå skal rives. Bygget er spesielt designet og utviklet i tett samarbeide mellom brukere, arkitekt og byggherre for å tilfredsstille de spesielle og strenge krav som stilles til sertifisert sikkerhetsopplæring for maritim virksomhet.

 

Det er lagt vekt på høy kvalitet i materialer, utførelse og løsninger/logistikk for å kunne gi en trivelig og kvalitativt god sikkerhetsopplæring i et krevende og konkurranseutsatt marked. Det kan nevnes at bygget faktisk krager ut over sjøen og at det fra takterrassen (uteoppholdsareal på taket) er etablert en redningsstrømpe for evakuering/rømning lags fasaden (illudert skipsside) og ned til ventende redningsflåte i sjø, for å kunne gi så realistiske øvingsbetingelser som mulig.

Bygget inneholder labyrint for «kald» røykdykking og arealer for flåte/redningsutstyr og brannvernutstyr, inklusive vaskelinje, så vel som klasserom, sykelugar, oppholdsrom, møterom, kontorer for fast ansatte mv. I tillegg har bygget egen kai og kai kran for å kunne heise opp redningsflåter fra sjøen.

 

Bygget er moderne, effektivt og strengt funksjonelt, med knappe og solide detaljer, spesielt tilpasset virksomhetens art, funksjon og plasseringen helt ute mot sjøen.

 

Faktaopplysninger:

Totalkostnad: kr 37,5 mill

Nettoareal: 505,7 m2

Bruttoareal: 534 m2

Bygget er utformet i hht kram om Universell utforming:

Entrepriseform: Totalentreprise

Byggherre: Nordland fylkeskommune

Prosjektleder: Kurt Setsaa Høgetveit

Arkitekt: Arkitekt Stein Hamre AS

Arealplanlegger: Arkitekt Stein Hamre AS

Prosjektkoordinator og byggherreombud: Asplan Viak AS

Rådgivende ingeniør (RIB, RIV, RIE): Asplan Viak AS

Miljørådgiver: Rambøll AS

Publisert av Kurt Setsaa Høgetveit. Sist endret 30.11.2015
Fant du det du lette etter?