Om gjennomføring av byggeprosjekter

Eiendomsseksjonen er fylkeskommunens organ for å gjennomføre byggeprosjekter. Det skjer innenfor de til en hver tid polititske vedtatte prioriteringer og rammer.

1. Lage behovsanalyser, herunder utarbeide:
 • General-/utviklingsplaner for skoler og andre fylkeskommunale virksomheter
 • Overordnede økonomiske analyser av potensielle byggeoppgaver
 • Behovsvurderinger for konkrete nybygg og ombygginger
 • Bistå med å utvikle areal- og funksjonsprogram
 • Tekniske krav
 • Utarbeide beslutningsunderlag for vedtak om prosjekt/byggeprogram
 
2. Gjennomføre innledende prosjektutvikling, herunder:
 • Analysere løsningemuligheter
 • Utrede konsekvenser av alternative muligheter
 • Kartlegge rammebetingelser (tomteforhold, vann/avløp, regulering m.m.)
 • Engasjere rådgivere hvis nødvendig
 
3. Gjennomføre prosjektering av vedtatte byggeprosjekter, herunder:
 • Organisere planleggingsprosessen
 • Engasjere rådgivere
 • Besørge utarbeidet arbeidstegninger og byggebeskrivelser
 • Administrere og kontrollere planleggingsprosessen
 • Fremlegge forslag til løsninger for behandling/beslutning
 
4. Gjennomføre bygging av vedtatte byggeprosjekter, herunder:
 • Innhente anbud
 • Forestå kontrahering
 • Administrere og kontrollere byggeprosessen
 • Gjennomføre ferdigstilling og overlevering til brukerne
 • Gjennomføre sluttoppgjør
 • Avgi sluttrapport
 
5. I garantitiden besørges gjennomført
 • Følge opp byggeprosjekter i garantitiden
 • Utbedring av feil og mangler
 • Garantibefaringer
Fant du det du lette etter?