Om fylkeskommunens investeringsramme

Fylkeskommunens investeringsramme fastsettes i forbindelse med rulleringen av økonomiplan som normalt behandles av fylkestinget i juni hvert år.

Publisert av Gaute Dale. Sist endret 19.02.2014

Vedtatte investeringer i bygg i økonomiplanen 2014-2017 er slik (tall i mill kr):

Investeringer i bygg Budsjett 2014

Budsjett 2015

Budsjett 2016 Budsjett 2017
Felles 39,9 20,0 20,0 20,0
Utdanning 599,0 488,0 318,0 377,0
Tannhelse 6,0 5,0 5,0 5,0
Kultur 24,8 20,0 0,0 0,0
l        
Sum 669,7 533,0 343,0 402,0
Fant du det du lette etter?