Nordland Kultursenter

Nordland kultursenter - Klikk for stort bilde

 

Bodin er navnet på den gamle storgården som omfatter Bodøgård og prestegården. Området ved Bodin kirke, Bodøgård og prestegården er historisk grunn, hvor vi finner opphavet til Bodø som administrativt, religiøst, kulturelt og medisinsk sentrum i Nordland. her finner vi spor av menneskelig virksomhet tilbake til førkristen tid, kirken fra 1200 tallet og en rekke andre kulturminner.

Publisert av Tom Grønnslett. Sist endret 30.05.2016

Det knyttes seg mye interessant historie til prestegården, og et av de synlige bevisene som vi fortsatt kan studere er Ludvig Filip- rommet fra 1754, som har de eldste bevarte rokokkoveggmaleriene i Norge.

 

I 1882 fikk Nordland amt kjøpekontrakt på Bodø prestegård og året etter fikk amtet kongelig skjøte på gården, matrikkel nr.24, løpenr 66a. Eiendommens navn ble skjøtet Bodø Landbruksskole, men ble i offisielle papirer kalt Troms stifts landbruksskole fordi den skulle ta opp elever fra alle de tre nordligste amter. Skolen fikk senere navnet Nordland landbruksskole, Bodø.

 

Landbruksskolen var i drift frem til 1987. Landbruksskolen har hatt stor betydning for utviklingen av landbruksnæringen i Nordland fylke. Fra 1988 overtok Nordland fylkeskommunes kulturavdeling ansvar for stedet, som nå har fått betegnelsen Nordland kultursenter.

 

Etter overtagelse av prestegården i 1893 viste det seg etter hvert at den gamle bebyggelsen på prestegården var mindre egnet enn en hadde trodd. Hovedbygningen var oppført i 1746 av sogneprest N.C Friis. Den manglet nesten grunnmur og syll og åser var råtne: Bygningen ble revet i 1887. Bare tapeter fra to rom og kamin fra storstua ble satt opp i storstua til bestyreren, senere kalt Ludvig Filip-værelset. Fjøsbygningen viste seg å være infisert av med smittsom kalvekasting, slik at bygningen ble revet og materialene brent.

 

Bårstue ble oppført i 1893 av gamle materialer fra prestegården. Den ble revet i 1934 for å gi plass til ny bygning for husmorskolen. Bygningen ble kalt Valhall.

 

Bebyggelsen ble utvidet etter hvert som årene gikk. Se detaljert oversikt under hver enkel beskrivelse. I 1921 var flere byggearbeider gjennomført: Ny bestyrerbolig ( rektorbolig) og ny lærerbolig ( Kirkely, utenfor bygningsmassen som omtales her). Det ble også foretatt ominnreding av den gamle hovedbygningen Valkyrien. I 1935 var Valhall ferdig. Stabburet stod opprinnelig i tunet syd for Valhall, men ble senere flyttet ( 1921 eller 1935) til dagens plassering. Det var også større bygningsmessige arbeider omkring 1953.

Fant du det du lette etter?