Dataverktøy

Jonathan FDV er Nordland fylkeskommunes strategiske FDV-verktøy

Publisert av Gaute Dale. Sist endret 04.12.2014

Jonathan FDV er i utgangspunktet et tegnesystem, men som er videreutviklet for registrering av FDV-data. Dette er gjort gjennom å tilrettelegge for spesialfunksjoner som kalles Temaer. Pr. tiden er det tilgjengelig følgende temaer:

 

Grunnmodul

  • Digitalt tegningsarkiv
  • Arealadministrasjon
  • FDV-dokumentasjon

 

 

Leieforhold

Temaet holder orden på utleid areal, hvem leier, arealer og priser.

Leieforhold er ikke i bruk hos oss, men kan aktiviseres for 166,- pr. mnd.

 

Renhold

Renholdstemaet behandler planlegging og oppfølging, herunder beregning og beskrivelse av renhold (i hovedsak rommene) i et bygg. Det er nå mulig å bruke INSTA 800 i Jonathan FDV.

 

Vedlikehold/tilstand

Vedlikeholdstemaet omfatter i første omgang bygningsmessig vedlikehold, men inneholder også utviklingsmulighet for annen type vedlikehold.

 

Inventar

Inventartemaet tar for seg registrering av inventar i 3 hovedgrupper; møbler, EDB-utstyr samt teknisk utstyr.

 

Branndokumentasjon

Hjelper til med å holde orden på all branndokumentasjon. Den daglige driften og ivaretakelse av bygninger og eiendommer er tillagt den enkelte institusjon.

 

Park & Anlegg

Viser en rekke utendørsobjekter og arealer m/kortregistrering.

 

Teknisk modul

Viser hvor ventilasjonsanleggene for bygg er plassert og hvilken effekt de har.

Fant du det du lette etter?