Eiendomsseksjonen forvaltningsområde

Eiendomsseksjonen er organisasjonsmessig plassert som en seksjon i økonomiavdelingen, som igjen er underlagt fylkesråd for økonomi.

Tannklinikker som fylkeskommunen eier:

Nordland Kultursenter anno 1900

 

Bodin er navnet på den gamle storgården som omfatter Bodøgård og prestegården. Området ved Bodin kirke, Bodøgård og prestegården er historisk grunn, hvor vi finner opphavet til Bodø som administrativt, religiøst, kulturelt og medisinsk sentrum i Nordland. her finner vi spor av menneskelig virksomhet tilbake til førkristen tid, kirken fra 1200 tallet og en rekke andre kulturminner.

Fylkeskommunens investeringsramme fastsettes i forbindelse med rulleringen av økonomiplan som normalt behandles av fylkestinget i juni hvert år.

Eiendomsseksjonen er fylkeskommunens organ for å gjennomføre byggeprosjekter. Det skjer innenfor de til en hver tid polititske vedtatte prioriteringer og rammer.

Diverse krav til utførelse, materialer og organisering.

Ved Sortland videregående skole, avdeling Kleiva er man nå i gang med å rive minkfarm og drivhus. Prosjektet ventes ferdig mars 2014.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Kurt Solaas
Eiendomssjef