Nordisk Atlantsamarbeid – NORA

Nordisk Atlantsamarbeid (NORA) er mellomstatlig organisasjon under Nordisk Ministerråd regionalt politisk samarbeid program.

NORA-regionen består av Grønland, Island, Færøyene og Kyst-Norge (ni norske kystfylker fra Finnmark i nord til Rogaland i sør). NORA land er forbundet med geografisk plassering, felles kjennetegn, felles utfordringer og historiske, institusjonelle og kulturelle bånd.

NORA skal bidra til å styrke samarbeidet i regionen for å gjøre Nord-Atlanteren en kraftig Norden, preget av en sterk, bærekraftig økonomisk utvikling. Dette gjøres ved å styrke samarbeidet mellom bedrifter og FoU-organisasjoner på tvers av landegrensene.

NORA finansiert av Nordisk Ministerråd supplert med et nasjonalt bidrag av samarbeid fire deltakerland. NORA komité sammensatt av tolv medlemmer, tre fra hvert land i NORA-regionen, definerer den generelle linjen av NORA strategiske program.

Komiteen er administrativt sammensatt med tre fra hvert land. Vestlandet og Nordland, samt KMD.

Kontakt NORA:
http://nora.fo
NORA`s direktør: Asmundur Gudjonsson
Telefon: +298 306990/+298 214844
lars@nora.fo
Administrativ ansvarlig i Nordland: rådgiver Eilen Zakariassen
Telefon 97776794 E-post eilzak@nfk.no 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Prosjektleder