Protesterer mot endringer i vannforvaltningsarbeidet

Heggmoen - Klikk for stort bilde

Fylkeskommunene vil bestemme over eget vann. Det sier fylkesråd Aase Refsnes (SV) .

Forslaget om endringer i organiseringen kommer fra Klima- og miljødepartementet og Olje- og energidepartementet. Aase Refsens (SV), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse frykter nå at foreslåtte endringer vil innebære en statlig overstyring og avpolitisering av vannforvaltningen.

Endringsforslaget innebærer at fylkeskommunene som i dag er vannregionmyndighet ikke lenger skal ha en formell rolle i arbeidet og at Staten skal ta over

Reagerer på endringene

Refsnes mener en endring av vannforvaltningen fra fylke til stat ikke henger sammen med regionreformen, der Stortinget har forutsatt at Fylkesråd Aase Refsnes (SV) - Klikk for stort bildeFylkesråd Aase Refsnes (SV) det regionale folkevalgte nivå skal få mer oppgaver og større ansvar for samfunnsutviklingen.

-  Vannforvaltningen må være lokalt og regionalt tilpasset. Fordelen med dagens organisering er at det sikres politisk forankring, engasjerte lokalsamfunn og aktiv deltakelse fra alle berørte parter. En slik forankring er avgjørende for å oppnå god økologisk tilstand i våre vann og vassdrag.

Høringen med forslaget om omleggingen av vannforvaltningen vil bli behandlet som sak i Fylkestinget i desember og endelig høringsuttalelsene vil ikke komme før da.

Sammen i protest

De 11 vannregionene i Norge har sendt ut en felles pressemelding, der det påpekes hvor feil den foreslåtte endringen blir.

Pressemeldingen kan du lese her (PDF, 535 kB)

Frist for høringsinnspill er satt til 15. januar, mens lovendringen er foreslått å tre i kraft juli 2018.

Les høringsbrevet her

Fant du det du lette etter?