- Friskmeldt Vefsna viktig

laks, foss, fisker, fiskestang, elv, natur - Klikk for stort bildelaks, foss, fisker, fiskestang, elv, natur Ukjent I forrige uke kom nyheten om at Mattilsynet har friskmeldt ni av ti elver i Vefsn-regionen fra lakseparasitten Gyrodactylus salaris. Reetablering av fiskestammene er i gang og det kan åpnes for et begrenset fiske sommeren 2018.

Det er elvene Vefsna, Drevjo, Halsanelva, Hestdalselva og Hundåla som nå er friskmeldte. Det ble ikke påvist lakselus i regionen i nylige undersøkelser, likevel må vi vente noen år til før også Fustavassdraget kan friskmeldes.
 

Imponerende arbeid

- Det er gjennomført et imponerende arbeid for å få vassdraget fritt for lakselus sier Aase Refsnes (SV), fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse.

- Friskmelding av de ni elvene er et stort løft for regionen og for villaksen i Norge. Nå er det viktig med en god forvaltning av vassdragene for å ta vare på verdiene som er der.


Av de friskmeldte elvene er Vefsna den klart største. Før elva ble smittet var den en av Norges viktigste lakseelver, med store årlige fangster.

 

Gladnyhet

- Dette er virkelig en gladnyhet for regionen, sier fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF).

- Selv om mange elver nå er friskmeldte gjenstår det fremdeles mye arbeid, og det er viktig at vi ikke gir oss nå.
 

Fylkesråden viser spesielt til at det må jobbes videre med reetablering av fiskebestandene og restaurering av fisketrapper.

- Dette arbeidet er helt sentralt for en realisering det store potensialet for næring og arbeidsplasser tilknyttet lakseturisme i regionen, sier Noresjø.

Fant du det du lette etter?