Forventer stor debatt om samferdsel

Sonja Steen - Klikk for stort bildeSonja Steen - Diskusjonene om samferdsel  i Nordland vil prege dette fylkestinget, mener fylkesordfører Sonja Steen.

Saken fylkesordføreren sikter til er "Fremtidig ferje- og hurtigbåttilbud  i Nordland", der fylkesrådet nå legger fram sitt forslag til vedtak for fylkestinget.

-"Det nye samferdselskartet" har engasjert folk i hele Nordland i lengre tid , og debatten vil nok ikke bli mindre i fylkestinget, sier Steen som ser fram til gode ordskifter om denne viktige saken i kystfylket Nordland.

Men Sonja Steen minner også om at flere andre viktige saker skal behandles under fylkestingssamlingen.

- Det gjelder blant annet saken om samlokalisering av videregående skoler Narvik og i Mosjøen, saken om læreplass-situasjonen i Nordland, samt høringssaken og planprogram nytt Helgelandssykehus 2025.

Skog- og trenæring i Nordland vil få et spesielt fokus under samlingen denne gang, med egne tematimer om emnet.

Ellers vil  fylkesrådsleder Tomas Norvoll holde en orientering om samarbeidet med Kina, mens fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes orienterer om Prosjekt utvikling av tannhelsetjenesten.

Fylkestingets fjerde samling arrangeres på Thon hotell i Svolvær 9.-11- oktober.


Du finner oversikt over sakene som skal behandles på fylkestingets nettsider.

Fant du det du lette etter?