Spørsmål mellom fylkestingene
Tittel Publisert Type
69. Svar på spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader

03.05.2018 Filtype
69. Spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen, Frp - Utfyllende svar på interpellasjon om hurtigbåt og fergekostnader

03.05.2018 Filtype
68. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan

06.02.2018 Filtype
68. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Gummigranulat vs Klima- og miljøplan

06.02.2018 Filtype
67. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter

25.01.2018 Filtype
67. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Nye hurtigbåter

25.01.2018 Filtype
66. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø

25.01.2018 Filtype
66. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Utdanningsmessen i Bodø

25.01.2018 Filtype
65. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø

15.12.2017 Filtype
65. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Kostnader sammenstilt idrettslinje Fauske kontra idrettslinje Bodø

15.12.2017 Filtype
64. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjett og økonomiplanen

15.12.2017 Filtype
64. Spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjett og økonomiplanen

15.12.2017 Filtype
63. Svar på spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål

15.12.2017 Filtype
63. Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Budsjettspørsmål

15.12.2017 Filtype
62. Svar på spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021

15.12.2017 Filtype
62. Spørsmål fra Turid Willumstad, H - Økonomiplan 2018-2021

15.12.2017 Filtype
61. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan

08.11.2017 Filtype
61. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - budsjett og økonomiplan

08.11.2017 Filtype
60. Svar på spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar på høringsdokument ti - l Endringer i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

07.11.2017 Filtype
60. Spørsmål fra Joakim Sennesvik, H - Høringssvar til høringsdokument til - Endring i tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Nordland

07.11.2017 Filtype
59. Svar på spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Finansdepartementet går i ring på Bjørnfjell - Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon

07.09.2017 Filtype
59. Spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Finansdepartementet går i ring på Bjørnfjell - Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon

07.09.2017 Filtype
58. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822

07.09.2017 Filtype
58. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Status på fv 822.pdf

07.09.2017 Filtype
57. Svar på spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Skoleruter i Skjomen

06.06.2017 Filtype
57. Spørsmål fra Ingeborg Steinholt, Rødt - Skoleruter i Skjome

06.06.2017 Filtype
56. Svar på spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland.pdf

02.06.2017 Filtype
56. Spørsmål fra Per-Gunnar Skotåm, Rødt - angående nedlegging av Vg2 Byggteknikk Sortland

02.06.2017 Filtype
55. Svar på spørsmål fra Beate Bø Nilsen, H - netto driftsresultat 2016 for NFK

31.05.2017 Filtype
55. Spørsmål fra Beate Bø Nilsen, H - netto driftsresultat 2016 for NFK

31.05.2017 Filtype
54. Svar på spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden

26.05.2017 Filtype
54. Spørsmål fra Bent Bakkan, MDG - Næringsvirksomhet i Mistenfjorden.pdf

26.05.2017 Filtype
53. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål

16.05.2017 Filtype
53. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av to nye Nordlandsexpressen - oppfølgingsspørsmål

16.05.2017 Filtype
52. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen

11.05.2017 Filtype
52. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - anskaffelse av nye to nye Nordlandsexpressen.pdf

11.05.2017 Filtype
51. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole

11.05.2017 Filtype
51. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Spørsmål i forbindelse med konsesjon til akvalinjen ved Sortland videregående skole

11.05.2017 Filtype
50. Svar på spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien

11.05.2017 Filtype
50. Spørsmål fra Jostein Toftebakk, V - Fv. 76 Tosenvegen, Tosenveien

11.05.2017 Filtype
49. Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Oversikt over alle fondene i fylkeskommunen

26.01.2017 Filtype
49. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - Oversikt over alle fondene i fylkeskommunen

26.01.2017 Filtype
48. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjettet

26.01.2017 Filtype
48. Spørsmål fra May Valle, V - Spørsmål til budsjettet

26.01.2017 Filtype
47. Spørsmål fra May Valle, V - Upresis og mangelfulle og tendensiøse opplysninger

29.11.2016 Filtype
47. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Upresis og mangelfulle og tendensiøse opplysninger

29.11.2016 Filtype
46. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Samferdselsrådens påstander i Lofotposten knyttet til Skutvikferga

29.11.2016 Filtype
46. Spørsmål fra May Valle, V - Samferdselsrådens påstander i Lofotposten knyttet til Skutvikferga

29.11.2016 Filtype
45. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

29.11.2016 Filtype
45. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Tiltak mot negative miljøeffekter av medikamentell behandling mot lakselus

29.11.2016 Filtype
44. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Om utbygging av fylkeshuset og overføringen fra staten når det gjelder ferger

23.11.2016 Filtype
44. Spørsmål fra May Valle, V - Om utbygging av fylkeshuset og overføringen fra staten når det gjelder ferger

23.11.2016 Filtype
43. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Fylkestingets og fylkesrådets behandling av kampflybasen i 2012 og 2013

16.11.2016 Filtype
43. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Fylkestingets og fylkesrådets behandling av kampflybasen i 2012 og 2013

16.11.2016 Filtype
42. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Oppfølgingsspørsmål om nytt vekstsystem i havbruksnæringen

16.11.2016 Filtype
42. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Oppfølgingsspørsmål om nytt vekstsystem i havbruksnæringen

16.11.2016 Filtype
41. Svar på spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

16.11.2016 Filtype
41. Spørsmål fra Stig Tore Skogsholm, H - Nytt vekstsystem i havbruksnæringen på høring

16.11.2016 Filtype
40. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - Økonomiplan og budsjett

09.11.2016 Filtype
40. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - Økonomiplan og budsjett

09.11.2016 Filtype
39. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - arbeidet med oljevernbase - miljøvernbase i Lofoten og Vesterålen

25.10.2016 Filtype
39.Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - arbeidet med oljevernbase - miljøvernbase i Lofoten og Vesterålen

25.10.2016 Filtype
38. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferga Forøy-Ågskardet

25.10.2016 Filtype
38. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferga Forøy-Ågskardet

25.10.2016 Filtype
37.Svar på spørsmål fra May Valle, V - Oppfølgingsspørsmål godtgjørelsesreglementet

01.06.2016 Filtype
37.Spørsmål fra May Valle, V - Oppfølgingsspørsmål godtgjørelsesreglementet

01.06.2016 Filtype
36.Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H -Styrerepresentasjon

19.05.2016 Filtype
36. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H -Styrerepresentasjon

19.05.2016 Filtype
35. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Hurtigbåter

12.05.2016 Filtype
35. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Hurtigbåter

12.05.2016 Filtype
34. Svar på spørsmål fra Kurt Jenssen, Sp - Omstillingsbehov - ressursbruk og endringer i inntektsmodell

12.05.2016 Filtype
34.Spørsmål fra Kurt Jenssen, Sp - Omstillingsbehov - ressursbruk og endringer i inntektsmodell

12.05.2016 Filtype
33. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler, oversikt over kontraktskostnader ferje i 2015

12.05.2016 Filtype
33. Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler

12.05.2016 Filtype
33. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Ferjeavløsningsmidler

12.05.2016 Filtype
32. Svar på spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Pendelkonsept på Helgeland

23.02.2016 Filtype
32. Spørsmål fra Arve Knutsen, KrF - Pendelkonsept på Helgeland

23.02.2016 Filtype
31.Svar på spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Spørsmål om dokument - flyplasstruktur - FT-sak i 2012 mellom fylkestinget

17.02.2016 Filtype
31. Spørsmål fra Bente Anita Solås, H - Spørsmål om dokument - flyplasstruktur - FT-sak i 2012

17.02.2016 Filtype
30. Svar på spørsmål fra May Valle, V - henvendelse ang samferdselstiltak

02.02.2016 Filtype
30. Spørsmål fra May Valle, V - henvendelse ang. samferdselstiltak

02.02.2016 Filtype
29. Svar på spørsmål fra Kai Henriksen, H - basishall på Mjølan

29.01.2016 Filtype
29. Spørsmål fra Kai Henriksen, H - basishall på Mjølan

29.01.2016 Filtype
28.Svar på spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - spørsmål knyttet til Kystgodsruten og takst

29.01.2016 Filtype
28. Spørsmål fra Dagfinn Olsen, Frp - spørsmål knyttet til Kystgodsruten og takst

29.01.2016 Filtype
27. Svar på spørsmål fra May Valle, V - statusoppdatering i etterkant av vedtak 09.09.2014 Statusrapport helsefremmende skoler

29.01.2016 Filtype
27. Spørsmål fra May Valle, V - Statusoppdatering i etterkant av vedtak 09.09.2014 Statusrapport helsefremmende skoler

29.01.2016 Filtype
26. Svar på spørsmål fra May Valle, V - FT-sak 129-2015 - revisjon av godtgjørelsesreglement

12.11.2015 Filtype
26. Spørsmål fra May Valle, V - FT-sak 129-2015 - revisjon av godtgjørelsesreglement

12.11.2015 Filtype
25. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Kapasitetsproblemer på Skutvikferga

16.07.2015 Filtype
25. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - Kapasitetsproblemer på Skutvikferga

16.07.2015 Filtype
24. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Skutvikferga

16.07.2015 Filtype
24. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Skutvikferga

16.07.2015 Filtype
23. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Universell utforming på hurtigbåter og ferjer

27.03.2015 Filtype
23. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Universell utforming på hurtigbåter og ferjer

27.03.2015 Filtype
22. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Matfjord langs Rv. 80

16.03.2015 Filtype
22. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Matjord langs rv. 80

16.03.2015 Filtype
21. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rentesituasjonen

22.01.2015 Filtype
21. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rentesituasjonen

22.01.2015 Filtype
20. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Planlegging om Rønvikjordene

16.01.2015 Filtype
20. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Planlegging om Rønvikjordene

16.01.2015 Filtype
19. Svar på spørsmål fra May Valle, V - Billettpriser på hurtigbåt

15.01.2015 Filtype
19. Spørsmål fra May Valle, V - Billettpriser på hurtigbåt

15.01.2015 Filtype
18. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Artiv Race -hvor stort beløp skal Nodland fylkeskommune bidra med?

15.01.2015 Filtype
18. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Artic Race - hvor stort beløp skal Nodland fylkeskommune bidra med?

15.01.2015 Filtype
17. Spørsmål fra May Valle, V - Kostnader ved opprettholdelse av båtruter og befraktning av gods på NEX -opprettholdelse av skolebruket på Kleiva 1 år

26.11.2014 Filtype
17. Svar på spørsmål fra May Valle, V - kostnader ved opprettholdelse av båtruter, befraktning av gods samt skolegårsdbruk Kleiva

26.11.2014 Filtype
16. Svar på spørsmål fra May Valle - økonomiplan 2015 - 2018 og budsjett 2015

26.11.2014 Filtype
16. Spørsmål fra May Valle, V - budsjett og økonomiplan 2015-2018

26.11.2014 Filtype
15. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - budsjett

26.11.2014 Filtype
15. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - budsjett

26.11.2014 Filtype
14. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Stokkvikbergan

26.11.2014 Filtype
14. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Stokkvikbergan

26.11.2014 Filtype
13. Svar på spørsmål fra Jon Tørset - inspeksjoner av Bjønnes bru i Rana kommune

26.11.2014 Filtype
13. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Bjørnnesbrua

26.11.2014 Filtype
12. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - om landbruksutdanning

26.11.2014 Filtype
12. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - om landbruksutdanning

26.11.2014 Filtype
11. Spørsmål fra Marit Tennfjord, SV - fjøsen på Kleiva

26.11.2014 Filtype
11. Svar på spørsmål fra Marit Tennfjord, SV- fjøsen på Kleiva

26.11.2014 Filtype
10. Svar på skriftlige spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kleiva landbruksskole

26.11.2014 Filtype
10. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kleiva landbruksskole

26.11.2014 Filtype
09. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp- planlegging om Rønvikjordene

27.10.2014 Filtype
09. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - planlegging om Rønvikjordene

27.10.2014 Filtype
08. Svar på åpent brev fra May Valle, V - Fylkeskommunens økonomiske situasjon

25.09.2014 Filtype
08. Spørsmål/åpent brev fra May Valle, V - Fylkeskommunens økonomiske situasjon

25.09.2014 Filtype
07. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Oversikt over fond

16.09.2014 Filtype
07. Svar på skriftlig spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Oversikt over fond

16.09.2014 Filtype
06. Svar på skriftlig spørsmål - hurtigbåt Bindalsfjorden

16.09.2014 Filtype
06. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Anke angående ruteplan for båtrute 18 – 111 - Bindalsfjorden

16.09.2014 Filtype
05. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rammeoverføringer fra staten

05.09.2014 Filtype
05. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Rammeoverføringer fra staten

05.09.2014 Filtype
04. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp om naturbruksskolene - landbruk

04.09.2014 Filtype
04. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp om naturbruksskolene - landbruk

04.09.2014 Filtype
03. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp- Sommerrute Skutvikferja

04.09.2014 Filtype
03. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Sommerrute Skutvikferja

04.09.2014 Filtype
02. Svar 2 på skriftlig spørsmål fra Jon Tørset, Sp - kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype
02. Svar 1 på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype
02. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Kjøp av aksjer i SKS

04.09.2014 Filtype
01. Svar på spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Båtrute i Træna - Polarcirkelen båttransport AS

04.09.2014 Filtype
01. Spørsmål fra Jon Tørset, Sp - Båtrute i Træna - Polarcirkelen båttransport AS

04.09.2014 Filtype