Uttalelse planprogram og innspill planarbeid
Tittel Publisert Type
Dok 108 Helgelandskraft og Statskog

25.06.2012 Filtype
Dok 108 vedlegg

25.06.2012 Filtype
Dok 109 Unikraft

25.06.2012 Filtype
Dok 110 Statskog

11.07.2012 Filtype
Dok 125 NVE - Oversikt erosjonssikringstiltak Vefsna

19.10.2012 Filtype
Dok 126 NVE - Erosjonsutsatte parseller i Vefsna

19.10.2012 Filtype
Dok 126 vedlegg erosjonsutsatte parseller i Vefsna

07.10.2013 Filtype
Dok 127 PSWS Midt Norsk Scooter

19.10.2012 Filtype
Dok 128 Grane kommune

19.10.2012 Filtype
Dok 129 Småkraft AS - Finnsåselva

19.10.2012 Filtype
Dok 130 Småkraft AS - Almdalselva

19.10.2012 Filtype
Dok 134 Stasskog - Potensielle småkraftprosjekt

19.10.2012 Filtype
Dok 136 Per Osheim

19.10.2012 Filtype
Dok 147 Nord-Norsk Småkraft AS

20.02.2013 Filtype
Dok 149 Unikraft AS - Småkraft

20.02.2013 Filtype
Dok 151 Grane Næringsutvikling

23.01.2013 Filtype
Dok 153 Foreningen til Mosjøens Forskjønnelse - sceneprosjektet på Marsøra

20.02.2013 Filtype
Dok 153 vedlegg - Prosjektbeskrivelse

20.02.2013 Filtype
Dok 153 vedlegg - Situasjonsplan

20.02.2013 Filtype
Dok 154 Statskog SF - Skogbruk, energi, grus, dyrkingsjord, jakt og vilt, fiske og friluftsliv, hytter og naust

Filtype
Dok 155 Trond Arne Mjølkalid - minikraftverk

20.02.2013 Filtype
Dok 156 - Vefsn kommune - tiltak og planer i tilknytning til Vefsnavassdraget

20.02.2013 Filtype
Dok 157 Hattfjelldal skogeierlag - skogbruk, jakt og fikse, turisme, industri

20.02.2013 Filtype
Dok 158 Miljøkraft Hattfjelldal - Småkraft

20.02.2013 Filtype
Dok 159 Vefsnlaks AS - fisketurisme

20.02.2013 Filtype
Dok 160 Brodtkorb Eiendom AS - fisketurisme

20.02.2013 Filtype
Dok 160 vedlegg tilrettelegging fiske

07.10.2013 Filtype
Dok 167 Hattfjelldal Bondelag - lokal næring

20.02.2013 Filtype
Dok 192 Fylkesdelplan Lomsdal-Visten_Njaarke

07.10.2013 Filtype
Dok 193 Helgelandskraft og Statskog Store Fiplingdalselva kraftverk

07.10.2013 Filtype
Dok 196 Grane Næringsutvikling AS - innspill reiseliv

10.10.2013 Filtype
Dok 198 MON v.Thomas Bjørnå Tilrettelegging for oppgang av laks i Bjønnåga

07.10.2013 Filtype
Dok 201 Villmarksveien v. Prosjektleder Agnethe Bjørk Haug

07.10.2013 Filtype
Dok 206 Gudmund Forsmo - Hvalrygg

07.10.2013 Filtype
Dok 207 Elvepadlingsinteresser

07.10.2013 Filtype
Dok 233 Innspill til planforslaget - Grane Næringsutvikling

20.01.2014 Filtype
Dok 239 Innspill til planforslaget - Eolus Vind Norge AS

13.02.2014 Filtype
Dok 242 Innspill til planforslaget - Avinor

13.02.2014 Filtype
Dok 243 Innspill til planforslaget - Helgeland Regionråd

23.02.2014 Filtype
Dok 244 Innspill til planforslaget - Fylkesmannen i Nordland

24.02.2014 Filtype
Dok 245 Innspill til planforslaget - Direktoratet for Mineralforvaltning

24.02.2014 Filtype
Dok 246 Innspill til planforslaget - Felles Høringsuttalelse til Regional plan for Vefsna. Vefsn-, Grane- og Hattfjelldal kommuner, NHO Nordland, LO, Statskog og HelgelandsKraft

23.02.2014 Filtype
Dok 246 Innspill til planforslaget - NHO Nordland

23.02.2014 Filtype
Dok 247 Innspill til planforslaget - Opplysnings-vesenets fond v/Asplan Viak AS

24.02.2014 Filtype
Dok 248 Innspill til planforslaget - Allskog SA

24.02.2014 Filtype
Dok 249 Innspill til planforslaget - Riksantikvaren

24.02.2014 Filtype
Dok 250 Innspill til planforslaget - Småkraft AS

24.02.2014 Filtype
Dok 251 Innspill til planforslaget - Helgelandskraft og Statskog

24.02.2014 Filtype
Dok 252 Innspill til planforslaget - Miljøkraft Hattfjelldal

27.02.2014 Filtype
Dok 253 Innspill til planforslaget - Strømstad, Hvalrygg,Eriksen og Skaar

24.02.2014 Filtype
Dok 254 Innspill til planforslaget - Trofors Elveeierlag

24.02.2014 Filtype
Dok 255 Innspill til planforslaget - Grane Bonde- og Småbrukarlag

24.02.2014 Filtype
Dok 256 Innspill til planforslaget - Vedlegg Vefsnlaks AS

27.02.2014 Filtype
Dok 256 Innspill til planforslaget - Vefsnlaks AS

27.02.2014 Filtype
Dok 257 Innspill til planforslaget - Helgeland Friluftsråd

28.02.2014 Filtype
Dok 258 Innspill til planforslaget - Hattfjelldal Bondelag

27.02.2014 Filtype
Dok 258 Innspill til planforslaget - Vedlegg Hattfjell Bondelag

27.02.2014 Filtype
Dok 259 Innspill til planforslaget - Statskog SF

27.02.2014 Filtype
Dok 26 Kystverket

07.03.2012 Filtype
Dok 261 Innspill til planforslaget - Vefsn kommune

28.02.2014 Filtype
Dok 262 Innspill til planforslaget - Sametinget

28.02.2014 Filtype
Dok 263 Innspill til planforslaget - Hattfjelldal kommune

28.02.2014 Filtype
Dok 264 Innspill til planforslaget - Grane Kommune

28.02.2014 Filtype
Dok 265 Innspill til planforslaget - Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE)

28.02.2014 Filtype
Dok 266 Innspill til planforslaget - Jernbaneverket

03.03.2014 Filtype
Dok 267 Innspill til planforslaget - NTNU Vitenskapsmuseet

03.03.2014 Filtype
Dok 28 Ivar Rystad

07.03.2012 Filtype
Dok 28 vedlegg grus, fisketurisme, skogbruk

20.02.2013 Filtype
Dok 30 Hattfjelldal kommune

Filtype
Dok 31 Marianne Kappfjell Majavatn camping

07.03.2012 Filtype
Dok 32 Liv og Lyder Sund

07.03.2012 Filtype
Dok 33 Norma Heggli

07.03.2012 Filtype
Dok 34 Kjell Langlien

07.03.2012 Filtype
Dok 35 Opplysningsvesenets fond

07.03.2012 Filtype
Dok 36 Helgelandskraft

07.03.2012 Filtype
Dok 37 Terje Daleng

07.03.2012 Filtype
Dok 38 Susendal Bygdelag

07.03.2012 Filtype
Dok 39 Frode Bjørnå

07.03.2012 Filtype
Dok 39 vedlegg mikrokraft

27.02.2013 Filtype
Dok 40 Bjørn Sjøfors

07.03.2012 Filtype
Dok 42 Alf Paul Tjønna

07.03.2012 Filtype
Dok 44 Hermund Skundberg

07.03.2012 Filtype
Dok 45 Hattfjelldal Bondelag

23.01.2013 Filtype
Dok 46 Hermund Skundberg

07.03.2012 Filtype
Dok 47 Vefsn bondelag

23.01.2013 Filtype
Dok 48 Trofors Elveeierlag

07.03.2012 Filtype
Dok 49 Strømstad, Hvalrygg,Eriksen og Skaar

07.03.2012 Filtype
Dok 50 Erik Paulsen

Filtype
Dok 50 vedlegg 1

07.10.2013 Filtype
Dok 50 vedlegg 2 Bilder Flomskader

07.10.2013 Filtype
Dok 50 vedlegg 3 Bilder Flomskader

07.10.2013 Filtype
Dok 50 vedlegg 4 Bilder Flomskader

07.10.2013 Filtype
Dok 50 vedlegg 5 Bilder Flomskader

07.10.2013 Filtype
Dok 51 Statskog Helgeland

07.03.2012 Filtype
Dok 52 Nedre Vefsna grunneierlag

07.03.2012 Filtype
Dok 53 Sørmo-Sørgården

07.03.2012 Filtype
Dok 53 vedlegg grustak, kraft, elveforebygging

20.02.2013 Filtype
Dok 54 Jan Langvatn

07.03.2012 Filtype
Dok 55 Voengeln Diehte

07.03.2012 Filtype
Dok 56 Per Magne Fellingfors

07.03.2012 Filtype
Dok 57 Helgeland museum, Hattfjelldal

07.03.2012 Filtype
Dok 58 NHO

07.03.2012 Filtype
Dok 59 Furuheim gård

07.03.2012 Filtype
Dok 60 Per Forsjord og Johan Erlandsen

07.03.2012 Filtype
Dok 61 Per Magne Fellingfors

Filtype
Dok 62 Helgeland Museum

07.03.2012 Filtype
Dok 63 Allskog

07.03.2012 Filtype
Dok 64 Hattfjelldal jakt og fiskelag

07.03.2012 Filtype
Dok 64 vedlegg høringsuttalelse om forslag til skogvern

Filtype
Dok 65 Marianne og Per Einar Myrnes Steinrud

07.03.2012 Filtype
Dok 66 Fylkesmannen i Nordland

07.03.2012 Filtype
Dok 67 Karin og Sverre Stokka

07.03.2012 Filtype
Dok 68 NVE - Uttalelse til planprogram*

07.03.2012 Filtype
Dok 69 Riksantikvaren

07.03.2012 Filtype
Dok 70 Sametinget - Uttalelse til planprogram*

07.03.2012 Filtype
Dok 71 Statens vegvesen - uttalelse til planprogram*

07.03.2012 Filtype
Dok 72 John Bernard Kvandal

07.03.2012 Filtype
Dok 73 Vern Vefsna

07.03.2012 Filtype
Dok 74 Jernbaneverket

07.03.2012 Filtype
Dok 75 Naturvernforbundet

07.03.2012 Filtype
Dok 76 FNF Nordland

07.03.2012 Filtype
Dok 77 Grane kommune - Uttalelse til planprogram

07.03.2012 Filtype
Dok 79 Hattfjelldal kommune - Uttalelse til planprogram

07.03.2012 Filtype
Dok 86 Vefsn kommune - Uttalelse til planprogram

07.03.2012 Filtype
Dok 88 Miljøkraft Hattfjelldal AS

Filtype
Dok 94 Arnt Fagerli

25.06.2012 Filtype
Dok 97 MON

25.06.2012 Filtype
Dok 97 vedlegg Eiterstraum

25.06.2012 Filtype
Dok 97 vedlegg Forsjordforsen_Sitmo

25.06.2012 Filtype
Dok 97 vedlegg Hylla

25.06.2012 Filtype
Dok 97 vedlegg Kvalfors stasjon

25.06.2012 Filtype
Dok 97 vedlegg Nedre Laksfors-Spelrem

25.06.2012 Filtype
Planforslag - Regional plan for Vefsna - Del I - Planbeskrivelse

20.01.2014 Filtype
Planforslag - Regional plan for Vefsna - Del II - Plankart

20.01.2014 Filtype
Planforslag - Regional plan for Vefsna - Handlingsprogram

20.01.2014 Filtype
Planforslag - Regional plan for Vefsna - Retningslinjer og bestemmelser

20.01.2014 Filtype