Eldre publikasjoner - Folkehelse
Tittel Publisert Type
Aktiv og trafikksikker skolevei - rapport prosjekt 2010-2012

09.01.2014 Filtype
Bare når jeg må - om jenter i ungdomsskolen og fysisk aktivitet

20.05.2009 Filtype
Bingenes Herre - En undersøkelse om fysisk aktivitet

10.06.2009 Filtype
CANADA - En foregangsnasjon i forebyggende og helsefremmende arbeid

20.05.2009 Filtype
Det er ikke så vanskelig - det tar bare så himla lang tid.pdf

20.05.2009 Filtype
Evaluering av fysisk aktivitet på resept i Nordland og Buskerud fylkeskommune

20.05.2016 Filtype
Ferdselsregistrering 2007

20.05.2009 Filtype
Folkehelseplan 2006-2007

20.05.2009 Filtype
FYSAK Nordland - hvem deltar? I hvilke aktiviteter deltar de i?

20.05.2009 Filtype
FYSAK rapport fra programperioden 1996-1999

20.05.2009 Filtype
Fysisk aktivitet og bruk av anlegg hos den voksne del av befolkningen

10.06.2009 Filtype
Handlingsplan folkehelsearbeid 2008-2011

10.06.2009 Filtype
Handlingsplan Fysisk aktivitet og naturopplevelse 2003-2007.pdf

20.05.2009 Filtype
Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av bruk og brukere av Kippermoen idrettssenter

20.05.2009 Filtype
Idrettsanlegg i Nordland - En kartlegging og analyse av bruk og brukere i fem treningshaller for fot

20.05.2009 Filtype
Idrettsanlegg i Nordland - Narvikfjellet Alpinanlegg

20.05.2009 Filtype
Lokal mobilisering - rapport

20.05.2016 Filtype
Nordland fylkeskommunes studietur til Canada

10.06.2009 Filtype
Norgesprofilen 2007

13.03.2014 Filtype
Offentlig politikk for fysisk aktivitet - evaluering

20.05.2009 Filtype
Svømmebassengundersøkelsen i Nordland - vedlegg 1

20.05.2009 Filtype
Svømmebassengundersøkelsen i Nordland - vedlegg 2

20.05.2009 Filtype
Svømmebassengundersøkelsen i Nordland 2003-2004

20.05.2009 Filtype
Tarzan eller sytpeis

17.06.2009 Filtype
Universell utforming på Storjord - forprosjekt 2009

18.07.2014 Filtype
Ut er In - rapport

20.05.2009 Filtype