Kontakt oss Sortland vgs

Her finner du kontaktinformasjon

Sortland videregående skole
Postboks 1105
8405 SORTLAND

Sentralbord Sortland 75 65 55 00 fax: 75 65 55 01

E-post post.sortland@nfk.no

Besøksadresse: Parkveien 7 

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Kleiva
Kleiva
8400 SORTLAND

Ekspedisjon tlf: 75 65 57 20 fax: 75 65 57 21

Avdelingsleder: Egil Hitland tlf: 75 65 57 52 mob: 952 49 711
E-post: ehi.sortland@nfk.no

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Lødingen
Bergveien 5
Postboks 54
8411 LØDINGEN

Avdelingsleder Bente Rasch 75 65 62 00 fax: 75 65 62 01
E-post: bra.sortland@nfk.no

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Øksnes
Støveien 18
8430 MYRE

Avdelingsleder Vivi  Abelsen 75 65 57 00 fax: 75 65 57 01
E-post: vea.sortland@nfk.no

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Bø
Steinsjøveien
8470 BØ I VESTERÅLEN

Avdelingsleder: Odd Håkon Bjugn 75 65 56 80 fax: 75 65 56 81
E-post: ohb.sortland@nfk.no

_________________________________________________________________

Rektor: Rune Lødemel tlf: 75 65 55 50 mob: 905 63 596
E-post: rlo.sortland@nfk.no

Ass. rektor: Geirr A. Rasmussen tlf: 75 65 55 51 prv: 76 12 20 48
E-post: gar.sortland@nfk.no

Driftsleder: Kåre H. Karlsen tlf: 75 65 55 35 mob: 906 29 227
E-post: khk.sortland@nfk.no

Opus Sortland - Siri Amalie Hella tlf: 75 65 57 51
E-post: sah.sortland@nfk.no

Elevrådskontor: 75 65 55 99

Miljøtjeneste/internat: 915 73 361

Nattevaktskontor internat Kleiva: 75 65 57 60

Publisert av Nils Ragnar Stensø Skjørholm. Sist endret 23.10.2012

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS