Kontakt oss Sortland vgs

Her finner du kontaktinformasjon

Sortland videregående skole
Postboks 1105
8405 SORTLAND

Sentralbord Sortland 75 65 55 00 fax: 75 65 55 01

E-post post.sortland@nfk.no

Besøksadresse: Parkveien 7 

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Kleiva
Kleiva
8404 SORTLAND

Ekspedisjon tlf: 75 65 57 20 fax: 75 65 57 21

Avdelingsleder: Egil Hitland tlf: 75 65 57 52 mob: 952 49 711
E-post: ehi.sortland@nfk.no

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Lødingen
Bergveien 5
Postboks 54
8411 LØDINGEN

Avdelingsleder Bente Rasch 75 65 62 00 fax: 75 65 62 01
E-post: bra.sortland@nfk.no

_________________________________________________________________

Sortland videregående skole - Øksnes
Støveien 18
8430 MYRE

Avdelingsleder Vivi  Abelsen 75 65 57 00 fax: 75 65 57 01
E-post: vea.sortland@nfk.no

_________________________________________________________________

Rektor: Rune Lødemel tlf: 75 65 55 50 mob: 905 63 596
E-post: rlo.sortland@nfk.no

Ass. rektor:Leif-Roald Borgersen tlf: 75 65 55 51 mob: 971 68 663
E-post: lrb.sortland@nfk.no

Driftsleder: Kåre H. Karlsen tlf: 75 65 55 35 mob: 906 29 227
E-post: khk.sortland@nfk.no

Opus Sortland - Siri Amalie Hella tlf: 75 65 57 51
E-post: sah.sortland@nfk.no

Elevrådskontor: 75 65 55 99

Miljøtjeneste/internat: 915 73 361

Nattevaktskontor internat Kleiva: 75 65 57 60

Publisert av Nils Ragnar Stensø Skjørholm. Sist endret 14.10.2014

Redaktør: Geir Johnsen | Webansvarlig: Håvard Vognild  | CMS/Webdesign: ACOS

Artikkel (1)

 

 

 

padlock