REGIONAL UTVIKLING > By og regionsenterpolitikk > Faglig råd for bypolitikk

Sammensetting - Faglig råd for bypolitikk

 

Kristin Gustavsen.jpg - Klikk for stort bilde

Kristin Gustavsen (leder) er utdannet arkitekt og byplanlegger og har blant annet hatt ansvar for utviklingen av Urban Sjøfront i Stavanger i perioden 2000 - 2011. De siste tre årene har Gustavsen arbeidet med sentrumsplan for Stavanger. Kristin har vært opptatt av å benytte den brede kompetansen i rådet og den uavhengige rollen som rådet har vært tildelt.

Grete Hovelsrud.jpg - Klikk for stort bilde

Grete Hovelsrud er professor og ansatt ved Nord Universitet og Nordlandsforskning. Grete er klimaforsker og antropolog og arbeider i hovedsak med hvordan samfunn endrer seg i forhold til endrede rammebetingelser som klima, forvaltning mv. Grete har bla arbeidet i FNs klimapanel, og er spesielt opptatt av urbanisering i nord – «The Urban Arctic».  Grete har vært opptatt av at rådet utvikler et dokument er konkret nok til å få en effekt overfor byene.

Jelena Budesa.jpg - Klikk for stort bilde Jelena Budesa er daglig leder ved Herøy frivillighetssentral og har også erfaring fra arbeid i Mosjøen. Jelena er opprinnelig fra Serbia og har bodd i Norge siden 2011. Jelena arbeider mye med arbeidstilflyttere for å integrere disse i samfunnet og arbeidslivet. Jelena er opptatt av hvordan vi kan integrere utenlandsk arbeidskraft og sette frivilligheten inn i samfunnsutviklingen. Øystein Parelius - Klikk for stort bilde

Øystein Parelius har vært leder i Studenttinget ved Universitetet i Nordland og prosessen fram en felles Studentorganisasjon for Universitetet Nord. Øystein har vært opptatt av at frafallsandelen i videregående skole er meget stor i Nordland, og at kompetanse er en viktig motor for utvikling.

(fram til 1.7.2016)

Kirsti Hienn.jpg - Klikk for stort bilde Kirsti Hienn er administrerende direktør ved Hålogaland Ressursselskap (HRS) i Narvik. Selskapet dekker regionen Hålogaland med ca 120 000 innbyggere og har i dag 118 ansatte. Kirsti er cand. polit. og har tidligere arbeidet i Fiskerdirektoratet, VINN, i Narvik kommune og Høgskolen i Narvik. Kirsti er opptatt av at fylkesgrenser og riksgrensen mot Sverige ikke kan sees som hinder for regional utvikling. Gustav Nielsen _ foto.jpg - Klikk for stort bilde

Gustav Nielsen er sivilingeniør og har arbeidet som rådgiver og forsker innen miljørettet trafikk- og byplanlegging, sentrumsutvikling og kollektiv transport i mange norske byer og regioner. Gustav har tidligere arbeidet ved Transportøkonomisk institutt som forsker, avdelings- og forskningsleder, er premiert i flere plan- og utredningskonkurranser, forfatter av fagbøker og rapporter, samt foredragsholder, i Norge og internasjonalt. Har nå egen konsulentvirksomhet og bor i Oslo. Gustav er opptatt av rådets arbeid skal resultere i aktive handlinger i kommunene og på fylkesnivået.

Jan Peter Haugen  (Jan Peter Haugen) - Klikk for stort bilde

Jan Peter Haugen er konsernsjef i Haugen AS som er en handelsaktør i Leknes, Sortland og Bodø. Haugen jobber også med nærings- og eiendomsutvikling. Jan Peter Haugen har bakgrunn i forsvaret og er utdannet økonom fra Trondheim. Jan Peter sitter også i styret i gårdeierforeningen i Bodø, og er sterkt engasjert i sentrumsutvikling.

Morten Selnes.jpg - Klikk for stort bilde

Morten Selnes er ansatt i Norconsult, avdeling Bodø, og har vært engasjert som sekretær for faglig råd for bypolitikk. Morten er utdannet Cand Real og Master of Management. Han har mer enn 30 års erfaring fra arbeide i Nordland – hovedsakelig fra Nordland fylkeskommune, i Landsdelsutvalget, Bedriftskompetanse as og Norconsult AS.

Publisert av Heidi Ramsvik. Sist endret 03.01.2017 15:15
Fant du det du lette etter?