Samferdsel

Samferdsel jobber for at fylkets innbyggere og næringsliv i Nordland skal ha et godt, hensiktsmessig og miljøvennlig transporttilbud.

 Kontakt samferdsel

 Regional transportplan

"" - Klikk for stort bilde

 


                                           

 

Nyheter:

Nasjonal transportplan (NTP) presenterer hovedtrekkene i regjeringens transportpolitikk. NTP  skal legge grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.  
 
Røsvikvegen sluttføres i høst, med to nye bruer.
Finnøyvegen
Utbedring og asfaltering av Finnøyvegen er i gang.
Sjonfjellet
Arbeid på fylkesvei 17 over Sjonfjellet er i gang.
Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Svein Eggesvik
Fylkesråd for samferdsel
Odd Steinar Åfar Viseth
Samferdselssjef