Velkommen til den offentlige tannhelsetjenesten i Nordland

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Fylkesfagsjef tannhelse
Henrik Schmidt
Fylkestannhelsesjef
Koordinator helsefremmende og forebyggende arbeid i tannhelsetjenesten