Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:


I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

 

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

 

horisontal linje - Klikk for stort bilde
 

Utdanningsnyheter:

Skolekonferanse

I dag samles 250 personer til en  nasjonal konferanse på Bodø videregående skole om hvordan man kan legge til rette for internasjonalt samarbeid i opplæringen, fra barnehagen og til videregående skole.

 

Saltdal vgs_005

Det er enda ledige skoleplasser for skoleåret 2017-2018. Ønsker du å søke må du kontakte den enkelte skole. Oversikten over de ledige plassene finner du her (PDF, 223 kB)

Merethe Schjem

Nær ni og et halvt tusen elever har fått tilbud om skoleplass. Nå må alle svare om de takker ja eller nei. Svarfrist er 13. juli.

Elever 1

 

Elever i syv kommuner i fylket har vært ute og opplevd kunstgalleriet uten vegger og tak.

russforbuss

Også i år får russen i Nordland reise gratis med buss.

 

En imponert ordfører Ida Pinnerød åpnet elevutstilling med arbeider fra de som går kunstneriske fag på Bodin videregående skole. Hør intervju med henne og elevene Armand og Eline:

 

Fylkesrådsleder Tomas Norvoll vil satse på et toppindustrisenter knyttet til Mo industripark. Også videregående skole skal med på laget.

Fylkesrådet satser på gjenvinning og sirkulær økonomi, og støtter etableringen av et nasjonalt toppindustrisenter tilknyttet Mo industripark. I tillegg skal videregående skole koples på laget. 

opplæringspris.jpg

Yrkesopplæringsnemda i Nordland hedret Kystvakta med Opplæringsprisen 2017. 
 

INGELIN NORESJØ (1).JPG

Det er foreslått å legge ned en rekke utdanningsprogram ved Universitetet i Tromsø- Norges Arktiske universitet (UiT). Begrunnelsen er lave søkertall. 

Fant du det du lette etter?