Videregående opplæring

Videregående opplæring er den største sektoren i fylkeskommunen og står for omlag 40% av totalbudsjettet.

Nordland fylkeskommunes utdanningstilbud:


I Nordland har vi til en hver tid rundt 9 200 elever, 3 000 lærlinger og lærekandidater og 170 fagskolestudenter.

►  Kontakt utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune har et aktivt internasjonalt utvekslingsprogram i videregående opplæring.

►  Mobilitet Nordland

Nordland fylkeskommunes tilbud om etter- og videreutdanning for ansatte i videregående opplæring:

►  Videreutdanning for tilsatte i videregående skoler og instruktører i lærebedrifter

 

To store byggeprosjekter er i planleggingsfasen, samlokalisering av videregående skole i Narvik og i Mosjøen. Her finner du rapportene som utreder alternativene.

 

horisontal linje - Klikk for stort bilde
 

Utdanningsnyheter:

Entreprenørskap besøk 040608 Oslo og Akershus

En studiegruppe fra KS Østfold-Akershus besøkte Nordland for å lære fra entreprenørskapssatsingen i fylket. Nordland har fått mye positivt oppmerksomhet etter tildelingen av Entreprenørskapsprisen 2008.

fruktexpressen

Vi erklærer oss veldig fornøyd med det, ikke minst på bakgrunn av at dette er første året vi deltar! Dette var juryens begrunnelse for 3. premien: "Denne ungdomsbedriften er et skoleeksempel på en helhetlig arbeidende bedrift med et utmerket samarbeid med lokalt næringsliv. Ungdomsbedriften treffer en nisje i lokalmarkedet med et produkt som vi alle får for lite av. 3. premien går til Fruktexpressen fra Frydenlund videregående skole, Nordland."

fruktstand

3 førstepriser til Fruktekspressen fra Frydenlund Av 83 deltakende ungdomsbedrifter på fylkesmessa i Bodø, vant Fruktexpressen fra Salg og Service VKI prisen som beste ungdomsbedrift

Fant du det du lette etter?