Internasjonalt samarbeid

Internasjonalisering - Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Asset 2

Fristen for å sende søknader om prosjektstøtte fra NORA er 5. mars.

russland

Søk Presidentprogrammet og få en unik opplevelse av russisk samfunns- og arbeidsliv. Hospiteringen foregår i perioden 18.- 29. april 2018 . Søknadsfristen er fredag 8. februar.

Workshop hos NIBIO Tjøtta høsten 2017

I prosjektet "AnimalSense" samarbeider forsknings- og utviklingsmiljøer i Norge, Sverige og Finland for å utvikle teknologi som kan hindre påkjørsel av rein og sau langs vei og jernbane.

 

Havsalat (Ulva lactuca) 1

Interregprosjektet “Transalgae” ble nylig tildelt The Arctic Project Award 2017.

populær gave (1)

Kåringen omfatter flere interregprogrammer, og aktører fra Nordland er med i nominerte prosjekter.

luleaa

Interreg Nord  arrangerer den 15. og 16. november i Luleå, Sverige en konferanse om grenseløse muligheter i Arktis.

 

Fant du det du lette etter?
Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Prosjektleder
Zdenek Dvorak
Rådgiver - Internasjonalt kontor