Internasjonalt samarbeid

Internasjonalisering - Klikk for stort bilde

Målet med Nordland fylkeskommunes internasjonale arbeid er å videreutvikle Nordland som en konkurransedyktig region med høy livskvalitet. Internasjonalisering er et strategisk grep for å fremme våre interesser på internasjonale markeder og andre arenaer, heve kvalitet og skape synergi.

Se oversikt over internasjonale finansieringsmuligheter.
 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Nå kan man søke midler til forprosjekt som inkluderer partnere i Nord-Norge og Vest-Russland.

 

Europa

Utenriksdepartementet lyser ut midler til å stimulere til en aktiv og bred debatt i Norge om sentrale Europa politiske spørsmål, og støtte norske miljøers kontakt med relevante samarbeidspartnere i Europa i 2014. 

Vårens vakreste eventyr

Nå har du sjansen; Nordland har to plasser tilgjengelig for neste års program!

 

Tannhjul.jpg

EØS-midlene (1,8 mrd i denne perioden)  er en av mulighetene  for aktører fra Nordland til å delta i internasjonalt samarbeid.  Regjeringen har nå laget en god og praktisk guide for hvordan man skal gå fram. Den er nyttig for de som tenker internasjonale prosjekter også knyttet til Interreg 2014-2020

Locfood grppebilde

Nordland fylkeskommunes prosjekt LOCFOOD skal bidra til å forbedre regional politikk og strategier for småskala mat- og opplevelsesbedrifter, og fremme entreprenørskap og bedriftsutvikling i denne viktige delen av lokalt næringsliv. I prosjektet deltar 13 partnere fra til sammen 9 land.

 

Penger

Botnia-Atlantica programmet utlyser forprosjektmidler. 

Fant du det du lette etter?
Eirik Fiva
Direktør/Director
Eilen Wibeke Bruun Zakariassen
Prosjektleder
Zdenek Dvorak
Rådgiver - Internasjonalt kontor