Planlegging i Nordland

Planer.jpg - Klikk for stort bilde Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

MONA FAGERÅS_kvadratisk.jpg

Byene i Nordland må ta rollen som regionsentra. Dette er temaet for årets byromseminar 19. og 20. september i Sandnessjøen. 

Tørrfisk på Røst

Da årets nettverkssamling for Forum for stedsutvikling og fylkeskommunale stedsutviklingskontakter skulle arrangeres i Nordland, falt valget på Røst. 13. - 15. juni tok kommunen imot representanter fra hele landet bare slik Røst kan gjøre: Med tørrfisk og opera, og en gjestfrihet langt over gjennomsnittet. Og godt vær.

Sentrumsgård i Bodø

Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Husbanken Nordland ønsker velkommen til den årlige regionale plankonferansen i Bodø. Konferansen holdes i år 22. - 23. november 2016 på Scandic Bodø hotell.

Målgruppene er kommunale planleggere, politikere og offentlig forvaltning.

 

Sandnessjøen.jpg

Byromseminar Nordland for 2016 arrangeres i samarbeid med Alstahaug kommune og Sentrum næringshage 19. og 20. september. Årets byromseminar organiseres i tilknytning til pågående arbeidet med regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Tema for 2016 vil derfor være på byenes rolle som regionsentra, og medvirkning og dialog i byutviklingen med både omlandskommuner og egne byborgere. Sett av dagene allerede nå!

Fylkesmannen, Kartverket og Nordland fylkeskommune tilbyr i dag kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn. Planene publiseres samtidig i kartportalen Nordlandsatlas. Tilbudet utvides nå til også å gjelde planavgrensning ved planoppstart. 

Idrettsgata på Leknes

Alstahaug, Narvik, Vestvågøy og Vågan kommune. Tilsammen 7 millioner kroner er fordelt til opparbeiding av offentlige uterom i Sandnessjøen, Narvik, Leknes og Henningsvær. 

FAGLIG RÅD BYUTVIKLING_002.jpg

Nordland fylkeskommune har etablert et bredt sammensatt og politisk uavhengig "Faglig råd for bypolitikk" som i løpet av 2016 skal gi innspill til en fremtidsrettet bypolitikk som er tilpasset den type byer og bystruktur som finnes i Nordland.  
 

vefsna.jpg

Nordland fylkeskommune og Mosjøen og Omegn Næringsselskap KF arrangerer en mulighetskonferanse i Mosjøen 3.- 4. mars.

Miljøgata i Brønnøysund.jpg

Fylkeskommunen har nå lagt ut møteplan for Planforum Nordland for våren 2016. Kommuner og andre aktører bes melde sin interesse for å legge fram planer hvor det kan være regionale arealinteresser på spill.

HEMNES (58).jpg

Ikke glem at årets frist for å søke om tilskudd til stedsutvikling er 1. mars! Vi minner om at selv om det er kommunene som skal stå som søker, kan gjerne flere aktører være med på spleiselaget når det skal investeres i offentlige uterom for fellesskapet.

Fant du det du lette etter?
Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og miljø

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø