Planlegging i Nordland

Planer.jpg - Klikk for stort bilde Nordland fylkesting er regional planmyndighet i henhold til plan- og bygningsloven. Fylkeskommunen skal derfor utøve planfaglig veiledning ovenfor kommunen. I tillegg utarbeider fylkeskommune regionale planer som gir rammer for utviklingen av Nordland fylke.

havnepromenade_en

Det jobbes veldig bra rundt om i fylket for å utvikle by- og regionsentrene.

Kabelvåg

Forum for unge planleggere i Nordland inviterer til oppstartsmøte i Bodø 16. mars 2017.

Narvik

Narvik kommune har blitt plukket ut til å delta i en arkitektkonkurranse for unge arkitekter fra hele Europa. 

Flakstad.png

En spennende begivenhet skjer i Flakstad 2. mars med både plannettverksmøte og minikonferanse på samme dag!

Forside Idehåndbok BYROM.png

Endelig er den her - et oppslagsverk med ideer, strategier og eksempler på gode byrom! Det er kommunal- og moderniseringsdepartementet som har laget idehåndboken som ble lansert 20. desember. Her har Nordland fylkeskommune vært med i referansegruppen sammen med Fauske kommune.

By og regionsenterpolitikk.jpg

Nordland fylkesting har vedtatt Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017 - 2025. I tillegg til planen er det vedtatt et handlingsprogram for 2017.

Kommunene og andre aktører oppfordres til melde sin interesse for å legge fram planer for drøfting i planforum. Første møtedato er 1. februar.

Fylkesråden innleder på byromseminaret 2016

Var du på byromseminaret i Sandnessjøen 19. - 20. september eller skulle du ønske at du var der? Nå er rapporten klar. Her kan du lese om hva som ble sagt på seminardagen, og hvilke verktøy og metoder som ble brukt på workshopen dagen etter. Ikke minst kan du bli kjent med forslagene til gode byrom i Sandnessjøen som ble utviklet i løpet av seminaret.

ordfører og fylkesråd

Årets byromseminar 19. - 20. september hadde temaet "Byen som regionsenter". Det nyåpnede Kulturbadet i Sandnessjøen sentrum var fullbooket med over 100 deltakere på seminardagen hvor både politikere og fagfolk tok opp spørsmålet om hva som skal til for at byer som Sandnessjøen kan ta rollen som regionsenter. Dagen etter stilte over 70 engasjerte byborgere og tilreisende på workshopen ledet av det danske arkitekturfirmaet Gehl.

digitale plankart

Gode arealplankart er en forutsetning for en god og forutsigbar samfunnsutvikling. Regionale myndigheter tilbyr derfor alle kommuner i Nordland kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn. Nå ønsker Kartverket å gi kommunene ekstra hjelp gjennom "Plansatsingen 2016".

Fant du det du lette etter?
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
  •   920 18 404
Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø