Landbruk i Nordland

Landbruksnæring - Klikk for stort bilde

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

 

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Tine ostebuffet 1

Nordland fylkeskommune har bevilget midler til et prosjekt som skal legge til rette for økt produksjon og forbruk av økologisk mat i Nordland.

Sortl_potetopptaking

Sortland videregående skole, avdeling Kleiva, skal arbeide for å rekruttere ungdom til skolens naturbruksutdanning.

Jordbruk

Regionale aktører inviteres til å komme med innspill til Nordland fylkeskommune til jordbruksforhandlingene 2016. Frist for å sende inn innspill er 1. desember 2015.

Fylkesrådet i Nordland 2015

Den politiske plattformen beskriver det nye fylkesrådets fokus på arbeid med landbruk i årene som kommer.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Helle Bygdevoll
Fagleder virkemidler og rutiner
Geir Solli
Prosjektleder landbruk
Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Henry Andorsen
Seniorrådgiver