Landbruk i Nordland

Landbruksnæring - Klikk for stort bilde

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

 

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Hvem skal ta seg av vår fremtidige matproduksjon?

Bloggerne?

P6110490

Det vil i september i år bli avholdt åpne verksteder i fem kommuner, her er alle er velkommen og verkstedene er gratis.

 

Grasberging (illustrasjonsfoto) 1

Fylkesrådet bevilger 760 000 kroner til prosjekt på Nesna som skal kvalifisere flyktninger til landbruket.

VG2 Landbruk sau.jpg

Nå er arbeidet med Regional plan for landbruk i Nordland kommet godt i gang! Planprogrammet er nå på høring. Høringsfristen er 1. juli 2017.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Helle Bygdevoll
Fagleder
Geir Solli
Prosjektleder landbruk
Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Henry Andorsen
Seniorrådgiver