Landbruk i Nordland

Landbruksnæring - Klikk for stort bilde

Å produsere nok, trygg og variert mat av god kvalitet er den viktigste oppgaven landbruket løser for samfunnet. I tillegg er landbruket en svært viktig næring for bosetting, sysselsetting og kulturlandskap i hele fylket.

 

Nordland fylkeskommune ønsker i samarbeid med næringen og en rekke andre aktører å arbeide for å utvikle landbruket og dets betydning i Nordland.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Grasberging (illustrasjonsfoto) 1

Fylkesrådet bevilger 760 000 kroner til prosjekt på Nesna som skal kvalifisere flyktninger til landbruket.

VG2 Landbruk sau.jpg

Nå er arbeidet med Regional plan for landbruk i Nordland kommet godt i gang! Planprogrammet er nå på høring. Høringsfristen er 1. juli 2017.

Sau 1

Vi minner om søknadsfrist for tilskuddsordningen Rekruttering og kompetanseheving i landbruket 1. mars 2017.

landbrukskonferanse.jpg

 

- Regjeringens jordbruksmelding legger til rette for sentralisering av produksjon og svekking av bondens posisjon. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Helle Bygdevoll
Fagleder
Geir Solli
Prosjektleder landbruk
Cecilie Henriksen
Saksbehandler
Henry Andorsen
Seniorrådgiver