Innovasjon

Innovasjonspolitikk

innovasjon.jpg - Klikk for stort bilde

 

Nordland har et sterkt globalt næringsliv. Bedrifter i Nordland leverer varer og tjenester i verdensklasse innenfor næringer som industri, sjømat og opplevelser. Spennende nye bedrifter utvikles innenfor bl.a. petro-maritime bransjer og ulike forretningsmessige tjenesteytende bedrifter. For å være konkurransedyktig må bedrifter tenke nytt kontinuerlig, både gjennom å utvikle nye produkter og tjenester, samt vurdere hvordan driften kan organiseres bedre og hvilke nye kunder og markeder som er aktuelle.

 

Fylkestinget i Nordland vedtok i oktober 2014 "Et nyskapende Nordland - innovasjonsstrategi for Nordland 2014-2020". (PDF, 27 MB)

 

Hvis du skal starte en bedrift eller jobber med et innovasjonsprosjekt i en bedrift, ta kontakt med Innovasjon Norge. Nordland fylkeskommune har ikke mulighet til å finansiere bedrifter direkte.

horisontal linje - Klikk for stort bilde

innovasjonsstrategi_forside.jpg

Vil du vite mer om hva smart spesialisering betyr? Her kan du lese et rykende fersk forskningsnotat om smart spesialisering i Nordland: teori, praksis og læring.

  

000584_Terje Rakke - Nordic Life_www.nordnorge.com_Vaagan.jpg

 Å utvikle verdikjedene til næringslivet er viktig for å utvikle konkurransekraften. Nordland fylkeskommune inviterer til seminar for å diskutere mulighetene for å utvikle verdikjedene til næringslivet i fylket.

000661_Terje Rakke - Nordic Life_www.nordnorge.com_Vaagan.jpg

SIVA og Nfk vil skape sterke bedriftsrettede kompetansemiljø som har spisskompetanse om forretningsutvikling, innovasjon og entreprenørskap.

mona.jpg

Fylkesrådet bevilger millioner kroner til næringshagene og inkubatorene i Nordland i 2016.

innovasjonsselskaper.jpg

Fylkesråd for næring Mona Fagerås (SV) møtte Innovasjonsforum Nordland for å bli bedre kjent med grundermiljøet  i Nordland. Hun understreket viktigheten av å utvikle innsatsen overfor gründere i Nordland.

Forsker 024.JPG

Fylkesrådet bevilger 960 000 kroner for å hjelpe Universitetet i Nordland til å oppnå status som «Senter for fremragende forskning» innen fagområdene genomikk og regnskap/økonomistyring.

000490_Espen Mortensen - esmofoto.no_www.nordnorge.com_Vaagan.jpg

 Det starter nå opp kurs for gründere i Lofoten tilgjengelig for gründere fra hele Lofoten.

 

Smelteovn

Økonomien i Nordland er mer konkurransedyktig enn den norske økonomien når vi holder olje og gass utenfor. 

innovasjonsgruppa

Det har blitt behørig lagt merke til av andre fylkeskommuner og Kommunal- og moderniseringsdepartementet at Nordland er den  første regionen i Norge som har innført Smart spesialisering-plattformen. 

002680_Terje Rakke - Nordic Life_www.nordnorge.com_Bodoe.jpg

Hva gir kreativ og nyskapende utvikling i byene i Nordland?

Fant du det du lette etter?
Rådgiver innovasjonspolitikk

Abonner på vårt nyhetsbrev
Navn
E-post
Velg ditt abonnement
Innovasjonspolitikk
Næring og regional utvikling
Kulturminner i Nordland
Nyhetsbrev plan og miljø