By- og regionsenterpolitikk

By- og regionsenterpolitikk for Nordland

I desember 2016 vedtok Nordland fylkesting en regional plan for by- og regionsenterpolitikk. Nå arbeider fylkeskommunen og de ti regionsenterkommunene med å følge opp planen i praksis. 

Det er ti byer og tettsteder i Nordland som i henhold til Fylkesplan for Nordland har status som regionsentra: Brønnøysund, Sandnessjøen, Mosjøen, Mo i Rana, Fauske, Bodø, Narvik, Leknes, Svolvær og Sortland. Den regionale planen har som mål styrke byenes vekstkraft og attraktivitet. Oppfølgingen av tiltakene i handlingsprogrammet er godt i gang. Blant annet er det bevilget midler til kommunenes arbeid med byutvikling i Fauske, Sortland og Narvik, gjennomført en rekke møte i kommunene, samt byromseminar i Sandnessjøen og Leknes, og gjennomført et temamøte av politisk ledelse om handel. 

Fra møtet i KMD
(22.06.2017)

Fikk gode råd om hvordan Nordlandsmodellen kan bli et nasjonalt pilotprosjekt for byutvikling i mindre byer og tettsteder.

Narvik
(23.02.2017)

Narvik kommune har blitt plukket ut til å delta i en arkitektkonkurranse for unge arkitekter fra hele Europa. 

By og regionsenterpolitikk.jpg
(20.12.2016)

Nordland fylkesting har vedtatt Regional plan for by- og regionsenterpolitikk 2017 - 2025. I tillegg til planen er det vedtatt et handlingsprogram for 2017.

Fylkesråden innleder på byromseminaret 2016
(22.11.2016)

Var du på byromseminaret i Sandnessjøen 19. - 20. september eller skulle du ønske at du var der? Nå er rapporten klar. Her kan du lese om hva som ble sagt på seminardagen, og hvilke verktøy og metoder som ble brukt på workshopen dagen etter. Ikke minst kan du bli kjent med forslagene til gode byrom i Sandnessjøen som ble utviklet i løpet av seminaret.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Greta Johansen
Spesialrådgiver