Folkehelse


Forside2 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Deltakere fylkesforum 2010 Bodø

Påmeldingsfrist 6. februar. Fylkesforum folkehelse arrangeres på Radisson Blu Hotell i Bodø 20. og 21. mars 2012. Målgrupper er politisk og administrativ ledelse i kommunene og folkehelsekoordinatorer.

Bilde teaser folkehelseforum 2012

Sett av dagene 20.-21. mars 2012 til oppfølging av samarbeidsavtalen om folkehelsarbeid.

dreamstimefree_38072

I 2. tildelingsrunde i 2011 ble det fordelt 1, 6 mill. kr. Det ble behandlet 30 søknader, og 23 søkere fikk tilskudd. Totalt søknadsbeløp i denne runden var kr. 2 586 943.

Helseatlas

Helseatlas for Nord-Norge er utviklet gjennom et prosjekt som er et resultat av samarbeidet mellom de 3 fylkeskommunene i nord og Helse Nord RHF om folkehelsearbeidet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Etatsjef
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse