Folkehelse


vinter-topp1 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

dreamstimefree_38072

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere til samordning av kommunalt rus- og/eller kriminalitetsforebyggende arbeid. Tilskuddet skal bidra til bedre samordning og utnyttelse av lokale ressurser.

 

34 folkehelsekommuner

3/4 av fylkets kommuner er nå med i folkehelsesamarbeidet. Disse representerer ca. 87 % av fylkets befolkning og har gjennom avtalen forpliktet seg til forebyggende og helsefremmende arbeid i forhold til tema som: Fysisk aktivitet, ernæring, tobakk, rus og mental helse.  

marit tennfjord

Nordland er det første fylket i landet med så mange aktører samlet til et krafttak for folkehelsa.

Fiskesprell - To blide damer

Barnehager og ansatte i SFO i Nordland er ivrige til å ta i bruk ny kunnskap etter å ha deltatt på kurs om kosthold. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Geir Knutson
Konstituert etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder