Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess og høring 

Verdens aktivitetsdag logo
10. mai markeres Verdens aktivitetsdag i Norge for femte gang. Verdens helseorganisasjon står bak, og årets tema er Aktiv på din måte.
To gutter i båt - fiskelykke
Fylkesråd for kultur og miljø Marit Tennfjord har fordelt i overkant av 2 millioner av statlige og fylkeskommunale virkemidler til friluftsliv i Nordland. ”Vi ser en økende interesse og aktivitet innenfor feltet friluftsliv og naturopplevelse”, sier fylkesråden og viser til årets søknadssum som er rekordstor. Det er søkt midler for over 8 millioner kroner.
Deltakere fylkesforum 2010 Bodø

Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland inviterer til Fylkesforum for folkehelse på Rica hotell, Bodø 29. og 30. mars. Vi tror det vil bli to innholdsrike og spennende dager!  

Virkemiddelrapporten

Norske forskningsmiljø har på bestilling fra Nasjonalt råd for fysisk aktivitet utarbeidd rapporten Fysisk aktivitet; omfang, tilrettelegging og sosial ulikhet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder