Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess og høring 

marit tennfjord

Nordland er det første fylket i landet med så mange aktører samlet til et krafttak for folkehelsa.

Fiskesprell - To blide damer

Barnehager og ansatte i SFO i Nordland er ivrige til å ta i bruk ny kunnskap etter å ha deltatt på kurs om kosthold. 

Forside sykkelbok Nordland

Sykkelturer i Nordland er ei ny bok i serien - aktivitet og opplevelser i Nordland. Boken er utgitt av Nordland fylkeskommune i samarbeid med Statens vegvesen, region nord og Syklistenes landsforening.

marit tennfjord

Våre etablerte og potensielle samarbeidspartnere på regionalt nivå var samlet 5. mai for å drøfte etablering av Folkehelsealliansen Nordland. Dette vil være nok en milepæl i gjennomføringen av Nordland fylkeskommunes handlingsplan for folkehelsearbeidet 2008-2011.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder