Folkehelse


Forside2 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

Ny handlingplan under arbeid

Nordland fylkeskommunes handlingsplan for folkehelsearbeid 2008-2011 er gjeldende handlingsplan. For å komme i takt med Regional plan er planen forlenget til 2013. Oppstartsmelding Handlingsplan for folkehelsearbeid 2013-2016 er sendt ut til aktuelle parter.

Svømmebasseng

Godkjente spillemiddelsøknader er oversendt Kulturdepartementet. 174 ordinære anlegg og 35 nærmiljøanlegg tilfredstiller kravene til spillemidler.

Nettverkssamling på Offersøya

Forståelsen for helsefremmende arbeid øker. Vi er glade for at flere av søknadene handler om nettverksbygging og strukturelle tiltak, sier Fylkesråd for Kultur og miljø, Marit Tennfjord (SV).

dreamstimefree_38072

Nordland Fylkeskommune inviterer frivillige organisasjoner til å søke tilskuddsmidler til forebyggende helsearbeid gjennom fysisk aktivitet.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Geir Knutson
Konstituert etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse