Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess og høring 

Frokost

De videregående skolene i Nordland tilbyr gratis frokost til elevene. Tilbudet skal bidra til å forebygge frafall og fremme god helse. I ny masteroppgave kan man lese hvordan elevene opplever ordningen.
Les saken hos Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet.

Lita gruppe 036

Kommunene i Nordland har samarbeidsavtale med fylkeskommunen om folkehelsearbeidet. Nå foreligger evalueringen av avtalene. 

Bodøsjøen friluftsområde

Tidligere i år fikk 17 tiltak i fylket innvilget til sammen 1,2 millioner. Nå har ytterligere 5 nye tiltak fått innvilget støtte på 378 000.

To eldre herrer på skogsvei

Fristen for å søke miljømillionen og kulturprosjekter nærmer seg.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder