Folkehelse


header-folkehelse5 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Hovedmål for folkehelsearbeidet i Nordland:

1. Flere leveår med god og likeverdig helse for alle grupper av befolkningen

2. Felles mobilisering i folkehelsearbeidet lokalt og regionalt

3. Sikre en bærekraftig utvikling i samfunnet

 

Regional plan for folkehelse i Nordland - Planprosess og høring 

hfs

 

30 Helgelandskoler kan nå skilte med å være en Helsefremmende skole.

Skilting i Bodømarka (002)

Det nasjonale turskiltprosjektet er formelt slutt. Arbeidet videreføres gjennom spillemidlene fra og med 2018. Bestemmelser og søknadsskjema for ordningen vil ligge på nettsiden Anleggsregisteret.no.

Paradis1
Fylkesråd Aase Refsnes og den nye boken "Et freskt Nordland 1

17.-18. oktober ble det avholdt folkehelsesamling i Bodø. 100 deltakere fra de fleste av fylkets kommuner deltok.

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Bjørg Helene Jenssen
Etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder