Folkehelse


Forside2 - Klikk for stort bilde

Nordland fylkeskommunes visjon for folkehelsearbeidet er "Freskt Nordland". Nordland skal være et foregangsfylke i folkehelsearbeid.

Gjennom folkehelseloven har fylkeskommunen fått i ansvar å fremme folkehelse innen de oppgaver og med de virkemidler som fylkeskommunen er tillagt. Fylkeskommunen skal videre understøtte folkehelsearbeidet i kommunene, samt være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket.

På ett hjul BAM

Ordningen skal stimulere kommuner til nytenking og kreativitet når det gjelder utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet. Formålet er å bidra til at en enda større del av befolkningen blir fysisk aktive.

Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse Aase Refsnes (SV) og eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP)

Tirsdag var eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (FrP) på besøk i Bodø. Fylkesråd Aase Refsnes (SV) benyttet muligheten til å invitere Michaelsen ut på tur for å utfordre henne på å ta ansvar på 3 områder som er viktig for folkehelsearbeidet i Nordland.

 

Stine Qvigstad Jenvin har fått toppjobb i Nordland fylkeskommune 1

Stine Qvigstad Jenvin (41) blir ny etatsjef for kultur, miljø og folkehelse.

trivsel1-hk

Regjeringens eldrereform løfter frem løsninger og eksempler fra kommunene som skal gi eldre en trygg og aktiv alderdom. Kommuner som tar de gode løsningene i bruk vil bli belønnet i statlige støtteordninger.
Les saken og stortingsmeldingen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Geir Knutson
Konstituert etatsjef Kultur, Miljø og Folkehelse
Kari Hege Mortensen
Seksjonsleder folkehelse