Fiskeri og havbruk

LAUKVIK14 HANS ERIK ELMHOLDT.jpg - Klikk for stort bilde

 

Sjømatnæringen er en av de viktigste næringene i Nordland. Nordland fylkeskommune jobber med å utvikle sjømatnæringen, samt at vi har forvaltningsansvar innenfor akvakulter, undervisningskvoter og jakt på kystsel.

Laks i merde

 

Les presentasjoner og se nett-tv her. 

IMG_3014.JPG

 

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) ønsket velkommen til innspillmøte om Sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring.

mat_fra_havet

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) har gleden av å invitere til åpent møte om sjømatutvalgets innstilling som nå er på høring.

Se møtet live nederst i denne artikkelen

IMG_0984.JPG

 

Fiskeridirektøren vil dele landet inn i tre fiskeriregioner.

–Dette er et dårlig forslag, sier fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF).

_DSC2882.jpg

 

- Fiskeri- og havbruksnæringa skal være det viktigste fundamentet for å sikre arbeid og velferd for innbyggerne i Nordland.

 

Det sa fylkesråd for næring, Arve Knutsen (KrF) da han torsdag åpnet Vesterålen skreifestival i Øksnes.

fiskebåter.jpg

Nordland fylkesting går mot forslaget om innføring av en strukturkvote-ordning for fartøy under 11 meter. 

Arve Knutsen web.jpg

Fylkesrådet gir 100 000 kroner til anlegg for dyrking av makroalger. 

Mer enn tjue bedrifter fra Nordland profilerer seg under paraplyen ”Arena Nordland”.

Nordland fylkeskommmune har fra 1.januar 2010 ansvar for behandling av tillatelser til å drive oppdrett av laks, ørret og marin fisk. Fylkeskommunen har også ansvar for å gi tillatelse til jakt på kystsel, samt tildele såkalte undervisningskvoter innen de kvoteregulerte fiskeriene. Dessuten har næringsavdelingen ansvar for å stimulere til regional utvikling og vekst innenfor marin sektor. De viktigste premissene for dette er gitt av fylkestinget og fylkesrådet, samt de virkemidler som årlig stilles til rådighet av Kommunal og regionaldepartementet (KRD).

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Leder faggruppe fiskeri og havbruk