Næring

Næringsutvikling

sidetopp_næring.jpg - Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Rod i dykkerdrakt

De skjulte skattene i havet skal fram i internasjonalt lys.

Line of credit

Fra og med 2012 endrer avdeling for næring og regional utvikling rutinene i forbindelse med tilskuddsforvaltning av de fleste søknadsbaserte ordningene.

Ro i Lofoten
Nå kan du se filmklipp fra noen av delprosjektene i Den verdifulle kystkulturn i Nordland på You Tube

Nordlandsforskning har i samarbeid med Telemarksforskning evaluert verdiskapingsprogrammet på kulturminneområdet, som Den verdifulle kystkulturen i Nordland har vært en del av. Nå er rapporten Kulturminner skaper verdier for lokalsamfunn tilgjengelig.

bigstock_Optical_Fibres_Around_Earth_6043386

I april 2010 vedtok fylkestinget i Nordland ny bredbåndsstrategi for fylket. Allerede nå kan vi se at satsingen gir resultater.

Bildegalleri besøk fra Marche
Finnøyseminaret 15. og 16. juni 2011 i Hamarøy var en suksess.
Europa web

Informasjonsmøte om nye utlysninger for Eu-forskning arrangeres 11. mai.

Næringspris og Nykomlingspris 2010

Denne todelte prisen ble i dag delt ut til Vibeke Stavøy og Jane Helen Nilssen.

Svolværgeita

LUK satsnigen i Nordland ble lansert 2. februar i Bodø, med en samling for alle deltakene kommuner og samarbeidspartnere. Samlingen hadde fokus på å presentere LUK og videreutvikling av prosjektene kommunene valgt å jobbe med i satsningen.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Hanne Østerdal
Nærings- og utviklingssjef