Næring

Næringsutvikling

sidetopp_næring.jpg - Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

horisontal linje - Klikk for stort bilde

polarsirkelene-gangen_kvadrat

Under finner du rapporteringsskjema for tildelte midler til entreprenørskap i grunnskolen 2012.

Vinter

Denne uka ble det gjennomført ei samling i Bodø med alle sekretariatslederne i regionrådene og prosjektlederne for de regionale næringsfondene.

Temaet Kraft sto i sentrum for årets kvinnekonferanse Luft under vingene, som ble arrangert i Svolvær lørdag 13. oktober.

Locfood grppebilde

Kartlegging av små-skala mat -og opplevelsesprodusenter stod i fokus på den første workshopen i LOCFOOD-prosjektet der Nordland fylkeskommune er hovedpartner.

Fylkesråd for nærings Arve Knutsen (KrF).

Det skal utvikles ny strategi for arbeid med forskning og utvikling i Nordland. Startskuddet gikk med dialogmøte i Bodø 18. juni.

Diskusjon

Kommuner og deres samarbeidsparter inviteres til nytt kurs i "Prosessledelse i lokal samfunnsutvikling i kommunene".

Grenseregion

Norut-rapport om næringsliv og befolkningsstruktur i grenseregionen mellom Nordland og Troms.

Rana Gruber

Næringskomiteen besøkte Rana Gruber.

LUK-samling i Saltstraumen

22.-23. mai ble det gjennomført ei vellykka LUK-samling i Saltstraumen med 34 deltakere.

Fylkesråd for næring, Arve Knutsen

- Nå må snart noe skje i saken om utvidet åpningstid på Bjørnfjell tollstasjon.

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Hanne Østerdal
Nærings- og utviklingssjef