Næring

Næringsutvikling

sidetopp_næring.jpg - Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.


 

Oversikt over ansatte på avdelingen
 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Forside strategi

Strategi for reiseliv- og opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021, Opplevelser langs verdens vakreste kyst, fokuserer på samspillet mellom offentlig sektor, næringsliv, FoU-miljø og frivillig sektor.

 

monitoris2

Interreg-prosjektet Monitoris3 arrangerer denne uken tematisk seminar i Bodø for sine prosjektpartnere. Seminaret har fokus på utviklingen av et evaluerings- og oppfølgingssystem for regionale utviklingsstrategier.

Mona Fagerås sammen med medlemmer i Mosjøen og omegn næringsforening: Ordfører Jan Arne Løvdal, Bjørn Larsen (daglig leder i MON)  Åshild Pettersen (varaordfører) og Leif Søfting (MON) ((lurer på om han er næringssjef i Vefsn)  1

Bevilger 250 000 kroner til tredje og siste året av grunderprosjekt i regi av Mosjøen og omegn næringsselskap.

 industri, industripark, Mo industripark, stål, mekanisk vereksted, sveising

For å styrke innovasjonspolitikken ber fylkestinget om at det etableres breie partnerskap innenfor industri, sjømat og reiseliv.

Geonor17_TomHoldal.jpg

Mineraler er helt avgjørende for det grønne skiftet. – Da blir det et paradoks at ikke regjeringen prioriterer mineralnæringen høyere, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). 

tomas geonor.jpg

Mineral-konferansen GeoNor 17 arrangeres i Mo i Rana 21.-22. mars. 

Mona Fagerås

Fylkesrådet foreslår å bevilge 16,5 millioner kroner til kommunale næringsfond i 2017. 

ngu_2.jpg

Den 22. februar ga Norges geologiske undersøkelse (NGU) en grundig orientering om de pågående prosjektene til fylkesrådsleder Tomas Norvoll og fylkesråd for næring Mona Fagerås. Politikerne i Nordland fylkeskommune ser stor nytte i det arbeid som NGU gjør i Nordland, og som på sikt kan bidra til etablering av nye arbeidsplasser.

Flakstad.png

En spennende begivenhet skjer i Flakstad 2. mars med både plannettverksmøte og minikonferanse på samme dag!

landbrukskonferanse.jpg

 

- Regjeringens jordbruksmelding legger til rette for sentralisering av produksjon og svekking av bondens posisjon. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Hanne Østerdal
Nærings- og utviklingssjef