Næring

Næringsutvikling

sidetopp_næring.jpg - Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.


 

Oversikt over ansatte på avdelingen
 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Geonor17_TomHoldal.jpg

Mineraler er helt avgjørende for det grønne skiftet. – Da blir det et paradoks at ikke regjeringen prioriterer mineralnæringen høyere, sier fylkesrådsleder Tomas Norvoll (Ap). 

tomas geonor.jpg

Mineral-konferansen GeoNor 17 arrangeres i Mo i Rana 21.-22. mars. 

Mona Fagerås

Fylkesrådet foreslår å bevilge 16,5 millioner kroner til kommunale næringsfond i 2017. 

ngu_2.jpg

Den 22. februar ga Norges geologiske undersøkelse (NGU) en grundig orientering om de pågående prosjektene til fylkesrådsleder Tomas Norvoll og fylkesråd for næring Mona Fagerås. Politikerne i Nordland fylkeskommune ser stor nytte i det arbeid som NGU gjør i Nordland, og som på sikt kan bidra til etablering av nye arbeidsplasser.

Flakstad.png

En spennende begivenhet skjer i Flakstad 2. mars med både plannettverksmøte og minikonferanse på samme dag!

landbrukskonferanse.jpg

 

- Regjeringens jordbruksmelding legger til rette for sentralisering av produksjon og svekking av bondens posisjon. 

Mona Fagerås

Fredag møtte fylkesråd for næring Mona Fagerås ledelsen i eierselskapet Insula på Leknes. Tema var situasjonen rundt Max Mat i Bodø, som trues av nedleggelse. 

innovasjonsstrategi_forside.jpg

Smart spesialiseringsplattformen har utarbeidet en håndbok om implementering av smart spesialiseringsstrategier.

Penger

Næringsavdelingen i Nordland fylkeskommune har gjennomgått virkemidlene for å tilpasse dem til de utfordringene Nordland står overfor i framtiden. 

Nå kan alle  foreslå kandidater til Nordland fylkeskommunes nærings- og nykomlingspris for kvinner 2016. Fristen er 1. februar 2017. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Hanne Østerdal
Nærings- og utviklingssjef