Næring

Næringsutvikling

sidetopp_næring.jpg - Klikk for stort bilde

Næringslivet i Nordland et globalt konkurransedyktig men skaper ikke flere arbeidsplasser. Fylkeskommunens mål er å øke verdiskapingen, bidra til økt sysselsetting og spennende arbeidsmuligheter - spesielt for unge voksne. Som arbeidsverktøy er det sammen med næringslivet laget en innovasjonsstrategi og strategier for de ulike næringene for å følge opp satsingsområdene. Fylkeskommunen har spisskompetanse på næringsutvikling og bidrar i utviklingsprosesser sammen med næringslivet. Vi har også en rekke virkemidler som kan styrke næringslivet innenfor kompetanse, FoU, rammebetingelser, bedriftssamarbeid og innovasjon. For bedriftsrettede virkemidler er Innovasjon Norge Nordland vårt gjennomførende organ. Fylkeskommunen arbeider bredt med samfunnsutvikling. Herunder å skape attraktive lokalsamfunn og  byer for næringsliv og befolkning. Disse arbeidsområdene er omtalt under Regional utvikling og Planlegging.

Oversikt over ansatte på avdelingen

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Fylkesråd Ingelin Noresjø på Nordlandskonferansen

- Jeg utfordrer kommuner og andre sektorer til å lære av industrien i deres arbeid med å redusere utslipp og avfall.

 

Fra venstre HR-ansvarligi Gunvald Joansen Lill Stabell, lærlingeansvarlig Harry Myrvoll, daglig leder Jørn Vidar Johansen  og  prisutdeler Rita Lekang fra Fagopplæringsnemda

Opplæringsprisen i Nordland for 2018 gikk til Gunnvald Johansen Bygg i Bodø.

Ingelin Noresjø

- Vi har opplevd uavbrutt  vekst i økonomien i Nordland i ni år, det er svært bra. Jeg er opptatt av at bedrifter og bransjer som over tid har fått være med på den økonomiske oppturen i Nordland, reinvesterer og skaper nye verdier her i Nordland.

ARCSAR skal ledes fra Bodø. 34 EU-millioner er bevilget til å utvikle søk og redning i arktiske strøk. F.v. Ordfører i Bodø, Ida Pinnerød, fylkesrådsleder Tomas Norvoll og politimester i Nordland, Tone Vangen.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge skal lede arbeidet med nettverk for beredskap i nordområdene. Prosjektet får 34 millioner kroner i støtte fra EU.

Mo i Rana 1

Fylkesråd for næring Ingelin Noresjø (KrF) mener det er på høy tid å få Nordlandsbanen over på et miljøvennlig drivstoff.

 

Illustrasjonsfoto

Bevilger 500 000 kroner til prosjekt som skal stimulere landbruket i Vevelstad.

 

Design

Bevilger 300 000 kroner til prosjekt som setter fokus på design av tjenester i Nord-Norge.

 

 

 Dette er mange av denne staselige sorten å se i disse dager

Bevilger 160 000 kroner til etablering av viltmottak for elg i Mo i Rana.

Hvordan blir norsk industri påvirket av Trump, Brexit og EU i internasjonal handel? Det er temaet på konferansen Industri2017 i Bodø 27. og 28. september.

 

Fra venstre ordfører Ida Pinnerød, brannsjef Per Gunnar Pederseb, politistasjonssjef Gunnar Hammer og fylkesrådsleder Tomas Norvoll 1

De samlokaliserte nødetatene i Samlok-Nor vil evaluere og styrke samarbeidet gjennom et nytt utviklingsprosjekt.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Ingelin Noresjø
Fylkesråd for næring
Hanne Østerdal
Nærings- og utviklingssjef