Kulturminner

kulturminner.jpg - Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte Nordlands kulturminner av regional og nasjonal verdi.

Kulturminner er spor etter menneskelig virksomhet, og omfatter både fysiske spor, gjenstander og steder det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til. Kulturminner eldre enn 1537 er automatisk fredete og kalles gjerne fornminner. Kulturminner yngre enn 1537 omfatter blant annet verneverdige bygninger og anlegg.

Nordland har mange verdifulle kulturminner og kulturmiljøer. Kulturminnene er ikke-fornybare ressurser som skal ivaretas som kilder til både identitet, kunnskap og opplevelse. Ofte bevares kulturminnene best gjennom bruk, og det er sentralt at dette gjøres på en bærekraftig måte. Kulturminner er viktige ressurser både i seg selv og som ressurser i steds- og næringsutvikling.

Nordlands kulturarv bør ivaretas i et langsiktig perspektiv og i samarbeid med både kommuner, lokalmuseum og ikke minst eiere av kulturminnene.

IMG_5239.JPG
(07.07.2016)

Riksantikvar Jørn Holme besøkte Fauske for å se de mange flotte kulturminnene som fins i Sulitjelma.  

hus kopier.jpg
(06.07.2016)

Riksantikvaren har bevilget fire og en halv millioner kroner i prosjektmidler til Nordland fylkeskommune. Pengene er øremerket bygningsverntiltak i Henningsvær. 

tog 504 kopier.jpg
(28.06.2016)

 

54 år etter den offisielle åpningen av stasjonen er den nå fredet. 

Unkervasselvbrua
(05.04.2016)

Nordland fylkeskommune arrangerer regionale samlinger, hvor temaet er kulturminner i kommunene og kommunale kulturminneplaner.  

Fylkesråd Ingelin Noresjø
(17.02.2016)

- Planene for ”Nye Narvik havn” er fremtidsrettet for næringsutvikling og verdiskapning, sier fylkesråd Ingelin Noresjø.

kulturminneforvaltning.jpg
(08.12.2015)

Nordland fylkeskommune er regional kulturminnemyndighet og skal forvalte kulturminner av nasjonal og regional verdi.

Cosima Walter og Ingelin Noresjø
(03.11.2015)

 

Eksotiske haremskvinner og kameler lokker europeiske studenter til Kjerringøy gamle handelssted.

 

Ordfører, fylkesråd, eiere og riksantikvar
(29.09.2015)

- Fylkesrådet vurderer fredning av Klungset leir som et viktig tiltak som både bevarer en betydningsfull del av landsdelens historie, men som også gir oss muligheten til lærdom av historien her på plassen hvor disse begivenhetene fant sted. 

Fant du det du lette etter?

Kontaktperson

Aase  Refsnes
Fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse
Geir Davidsen
seksjonsleder for Kulturminner i Nordland