Innkjøp

På denne siden finner du innkjøpsavtaler og regelverk.

Du finner også lenker til lover og forskrifter knyttet til innkjøp.

Lover og domklubbe
 

Dette reglementet gjelder avgang av registrert utstyr, og bygger på statens Normalinstruks[1] for utrangering, kassasjon og avhending av materiell som tilhører Nordland Fylkeskommune. Når det gjelder utrangering, kassasjon og avhending av bygninger vil ikke dette omfattes av dette reglement, men skal behandles av fylkestinget. Vulkan

Regjeringen la i juni 2007 fram handlingsplan for miljø- og samfunnsansvar i offentlige anskaffelser. I Nordland er Nordland fylkeskommune, ved innkjøpsseksjonen utpekt som knutepunktfunksjon.


Frem til utgangen av 2011 er det meningen at prosjektet skal besøke alle 44 kommuner i Nordland. På denne nettsiden legges en del av presentasjonsmateriellet som prosjektet "Miljø og samfunnsansvar i Offentlige Anskaffelser" presenterer for kommunene.

Nordland fylkeskommune har avtale med Hertz om leiebiltjenester.
Avtalen gjelder fram til 30.06.2017

Rammeavtalen om levering av eleibiler til Nordland fylkeskommune og tilsluttede kommuner og virksomheter opphørte 15.11.2014. Årsaken til opphøret er at det var gjort endringer på eiersiden hos leverandøren som gjorde at det ikke var mulig å videreføre avtaleforholdet. 

Leverandørlister for alle sju regioner er oppdatert pr. 24.03.2012

informasjon.jpg

Fra 1.12.2015 er Løwini Prosjekt AS Kinnarps sin representant  og forhandler i Bodø 

alfakrøll

Innkjøp har fått en felles e-postadresse som du kan bruke til generelle henvendelser.

Fylkeskommunen har inngått nye fylkesavtaler for kopieringspapir og kontorrekvisita og fritt skolemateriell. Informasjon om de nye avtalene er lagt ut under menypunktet Innkjøpsavtaler.

De nye terskelverdiene er gjeldende fra 9. februar 2016. 

Her er de viktigste endringene.

Nå kan du se en oversikt over publiserte konkurranser

Fant du det du lette etter?

Kontaktpersoner

Tomas Norvoll
Fylkesrådsleder
Hans Jørgen Kibsgaard
Innkjøpsleder