Eldrerådet i Nordland

Gammel dame viser styrke. Balanserer i vannrett posisjon håndstående. - Klikk for stort bilde

 

Nordland fylkes eldreråd er et samarbeids- og rådgiverorgan for fylkestinget i fylkeskommunale saker. Rådet skal representere og ivareta eldres rettigheter og hensyn i fylkeskommunale saker.

►  Eldrepolitisk program (PDF, 2 MB)

►  Reglement for Nordland fylkes eldreråd (PDF, 28 kB)

►  Lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd

 

horisontal linje - Klikk for stort bilde

Eldrerådet er et fylkeskommunalt organ oppnevnt av Fylkestinget for hver valgperiode. Eldrerådet er lovpålagt gjennom lov om kommunale og fylkeskommunale eldreråd.   

Nordland fylkes eldreråd har syv medlemmer med varamedlemmer. Fem av medlemmene velges ut blant alderspensjonistene i fylket, to av medlemmene velges ut blant fylkestingsrepresentantene. Sametingets eldreråd har observatørstatus i Nordland fylkes eldreråd for perioden 2015-2019.

Her finner du alle protokoller sortert på årstall 

Møteklubbe

Torsdag 22. novemeber har eldrerådet møte.

Det skal blant annet behandle budsjett for 2013.

Møteklubbe

Torsdag 29 mars har eldrerådet i Nordland møte på møterom Nordland 2 på fylkeshuset i Bodø.

Møtet starter klokken 10:00

Det nyoppnevnte Eldrerådet holder sitt første møte 9.november.
Paragraf
Tirsdag 24. mai er dato for neste møte i Eldrerådet i Nordland.
Fant du det du lette etter?