Ansattoversikt


Tannhelsedistrikt Sør - Mosjøen tannklinikk

Ansatte i avdelingen Mosjøen tannklinikk
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Tannhelsesekretær 75 65 43 00
Tannhelsesekretær 957 67 518
Renholder 908 91 823
Tannlege 406 11 498
Tannlege 959 00 412
Tannlege 75 65 43 00 412 21 443
Tannlege 75 65 43 00
Klinikksjef
Heidi Fossmo
Klinikksjef 75 65 43 00 918 01 496
Tannhelsesekretær 75 65 43 00 481 94 788
Tannhelsesekretær 75 65 43 00 909 10 197
Tannhelsesekretær
Assistent
Tannlege
Tannhelsesekretær 75 65 43 00
Assistent
Tannpleier 75 65 43 00
Tannhelsesekretær 414 72 331
Assistent
75 65 43 00
Renholder
Renholder
Tannlege 75 65 43 00
Tannlege
Tannpleier 75 65 43 00
Tannlege 75 65 43 00