Ansattoversikt


Næring og regional utvikling

Ansatte i avdelingen Næring og regional utvikling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Seniorrådgiver 902 99 520 902 99 520
Internasjonalt arbeid/international affairs
Gunnhild Aasmoe
Lærling 468 28 997
Rådgiver samiske saker 75 65 03 07
Vivian Aira
Rådgiver Permisjon høsten -15 75 65 03 51

Permisjon til 01.08.2015

Rådgiver
Seniorrådgiver
Henry Andorsen
Konsulent 908 22 607
Seniorrådgiver 951 92 610
Næringsutvikling
Forvaltningssjef 75 65 03 37 482 59 907
Martin Berg
Konsulent 75 65 03 54 977 20 369
Ansvarlig for økonomi/regnskap, Ansvarlig for arkivet, sentralbordsoppgaver, annet foref. kontorarb.
Hanne Bredal
Seniorrådgiver reiseliv/opplevelser 75 65 03 32 958 10 279
Reiseliv/opplevelser
Kai-Erik Frantzen Breivoll
Fagleder 992 56 137
Helle Bygdevoll
Rådgiver 75 65 03 12
Rådgiver - GIS 466 46 015
Rådgiver - kunnskapsbasert vekst 75 65 03 27 467 62 238
Interreg Nord, Nordkalotrådet, Internasjonalisering
Seniorrådgiver 75 65 03 18 906 66 253
Per Eidsvik
Rådgiver 75 65 03 99 926 98 304
Jørgen Eliassen
Saksbehandler 75 65 03 99
Jørgen Andre Eliassen
Rådgiver 75 65 03 11 922 05 315
Eirik Ellingsen
rådgiver kulturnæring/opplevelser 75 65 03 73 948 05 458
Seniorrådgiver 952 48 186
Per-Inge Finnesen
Seniorrådgiver 913 99 144
rådgiver energi, industri
Assistent
Leder Industri og energi 906 83 511
Permisjon 75 65 03 53 906 83 511
Terje Gustavsen
Rådgiver 909 35 244
Kirsten Springer Hasvoll
rådgiver 75 65 03 19 472 44 083
Ann Helen Haubakk
Driftsassistanse VA i nordre Nordland, www.nfk.no/tjenester/miljo/driftsassistanse-vann-avlop, www.facebook.com/driftsassistanse 900 89 932
Driftsassistanse VA i nordre Nordland
Prosjektleder 900 89 932
Saksbehandler 75 65 03 66 975 40 710
Saksbehandling utkantbutikker, landbruk m.m., adm.oppgaver/superbruker, faglig leder lærling kontor
Cecilie Henriksen
Rådgiver 75 65 03 53 412 72 262
Rådgiver 478 08 960 478 08 960
Fagleder økonomi og kontroll 75 65 03 17 954 93 051
Spesialrådgiver 913 94 701
By- og regionsenterpolitikk, utrednings- og utviklingsoppgaver, oppfølging kommuner og regionråd
Greta Johansen
Seniorrådgiver 416 14 758
Malin Johansen
saksbehandler 75 65 03 04
Leder plan og regional utvikling 416 10 171
Britt Kjensli
Seniorrådgiver FoU 75 65 03 28 911 37 893
Prosjektledelse
Karin Kristensen
Leder 75 65 03 57 905 03 736
Kunnskapsbasert vekst
Rådgiver
Linda Kristiansen
Rådgiver - Økonomi og kontroll 75 65 08 04 928 90 659
Utbetaling/kontroll av tilskudd, statsstøtteregelverk, statstikk og analyse, offentlige anskaffelser
Erlend Nikolaisen
Rådgiver reiseliv / opplevelser 994 42 402
Rådgiver
Tommy Nilsen
Leder
Seniorrådgiver 75 65 03 33 915 74 063
Havbruk
Ketil Olsen
seniorrådgiver 970 52 148
Steinar Randby
Rådgiver 75 65 03 46 905 10 847
seniorrådgiver 450 25 372
Innovasjonspolitikk
Prosjektleder landbruk 75 65 03 48 979 72 500
Geir Solli
Ass. næringssjef 908 45 534
Strategisk ledelse av bransjesatsinger i avdelingen
Terje Stabæk
Rådgiver 75 65 03 23 902 24 944
Eirik Stendal
Ass. næringssjef 75 65 03 60 975 73 736
Liv Rask Sørensen
Rådgiver 414 03 734
Kommuneplanveiledning
Tim Christian Tomkins-Moseng
fylkesgeolog 75 65 03 52 996 98 860
Faggruppeleder
Ola Torstensen
Seniorrådgiver Industri
Øyvind Visnes
Nærings- og utviklingssjef 75 65 03 58 975 01 873
Hanne Østerdal